Lov om afgift af affald og råstoffer:
 • Spørgsmål om afgiftspligt efter kapitel 1 og 2.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, og § 5.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 6 og 7.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter §§ 10 og 12.
 • Spørgsmål om virksomheders registreringspligt efter kapitel 2.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 21.
 
Lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven):
 • Spørgsmål om opgørelse, anmeldelse eller afgiftsberegning efter § 8, stk. 1 og 2.
 
Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.:
 • Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.
 • Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 9, stk. 2.
 
Lov om arbejdsmarkedsfonde:
 • Spørgsmål om bidragspligt efter § 7.
 • Spørgsmål om bidragsgrundlag efter §§ 8-10.
 • Spørgsmål om indeholdelsespligt.
 
Lov om afgift af bekæmpelsesmidler:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi, herunder den af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte værdi efter § 8, stk. 1.
 • Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige omsætning.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 14-16.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 22, stk. 2.
 
Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven):
 • Spørgsmål om ændret gaveafgiftsberegning efter § 35.
 
Lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift):
 • Spørgsmål om afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige vægt.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelse efter § 7.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 13, stk. 2.
 
Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt, jf. § 2, stk. 2, og §§ 6-8.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter § 9, § 11, § 20, § 21 og § 22, stk. 8.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18.
 • Spørgsmål om fastsættelse af vægten af en vares dækningsafgiftspligtige bestanddele efter § 22.
 
Lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v.:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter §§ 6 og 8.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 14.
 
Lov om afgift af elektricitet:
 • Spørgsmål om afgiftspligtens omfang, jf. §§ 1 og 2.
 • Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter §§ 5 og 6.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter § § 11 og 11b.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 14, stk. 2.
 
Lov om afgift af visse flyrejser:
 • Spørgsmål om, hvilket antal passagerer afgiften skal svares af.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelsen efter § 2, stk. 3.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 8, stk. 2.
 
Lov om forskellige forbrugsafgifter:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter §§ 11 og 11 a.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter § 24.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18.
 
Lov om afgift af naturgas og bygas:
 • Spørgsmål om afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, § 10 og § 13,
 • stk. 2.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 18, stk. 2.
 
Lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat):
 • Spørgsmål om indeholdelsespligt efter kildeskatteloven.
 
Lov om afgift af konsum-is:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser efter § 1, stk. 5 og 6.
 • Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 8.
 
Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 7 og 8.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 10, stk. 6, og § 16, stk. 2.
 
Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter:
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter §§ 7-9.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 13, stk. 3, og § 19, stk. 2.
 
Lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven):
 • Spørgsmål om afgiftsberegning efter § 14 D.
 
Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer:
 • Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.
 • Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 10, stk. 2.
 
Lov om afgift af lønsum m.v.:
 • Spørgsmål om afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder efter § 1, § 2, stk. 3, og § 2 a.
 • Spørgsmål om afgiftsgrundlaget efter § 4.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 11, stk. 2.
 
Lov om visse miljøafgifter:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om, hvad der skal medregnes i den afgiftspligtige omsætning efter § 5.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 2, § 6, 3. og 4. pkt., § 9 og § 14, stk. 1.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 1.
 
Lov om afgift af mineralvand:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8, 9 og 11.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2.
 
Momsloven:
 • Spørgsmål om afgrænsning af afgiftspligtige personer efter kapitel 2.
 • Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger afgiftspligtige transaktioner efter kapitel 3.
 • Spørgsmål om, hvorvidt stedet for afgiftspligtige transaktioner er her i landet efter kapitel 4.
 • Spørgsmål om afgiftsgrundlaget efter kapitel 6.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser efter kapitel 8.
 • Spørgsmål om fradrag efter kapitel 9.
 • Spørgsmål om, hvorvidt forudsætningerne er opfyldt for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter efter kapitel 17.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 77, stk. 2.
 
Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkelcadmium-batterier):
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om det afgiftspligtige antal.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelserefter §§ 8, 9, 10 og 19, stk. 6.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 2.
 
Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 9, § 1 0, stk. 1, § 11 og § 13, stk. 4.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 20, stk. 2 og 3, og § 29, stk. 1.
 
Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om, hvilken vægt afgiften skal beregnes af.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 7, 8, 9 og 18, stk. 6.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.
 
Lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven):
 • Spørgsmål om afgiftsberegning efter § 39, stk. 1 og 2.
 
Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.:
 • Spørgsmål om, hvorvidt et køretøj er afgiftspligtigt efter § 1, stk. 2.
 • Spørgsmål om omfanget af en afgiftsfritagelse efter §§ 2 og 3, stk. 1-5.
 • Spørgsmål om afgiftens beregning efter §§ 4-6.
 • Spørgsmål om den afgiftspligtige værdi efter § 8.
 
Skattestyrelsesloven:
 • Spørgsmål om skatteansættelse af indkomst efter § 12 A, jf. § 3 8, stk. 2, § 14, stk. 4, og § 19, stk. 1.
 • Spørgsmål om efterprøvelse af passivposter efter § 14, stk. 4, og § 19, stk. 1.
 • Spørgsmål om beregning af passivposter efter § 14, stk. 4, og § 19, stk. 1.
 • Spørgsmål om vurdering af fast ejendom efter § 19, stk. 1, jf. § 17, stk. 3, 1. pkt.
 • Spørgsmål om bindende forhåndsbesked efter § 20 A, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt., og § 20 C, stk. 1.
 • Spørgsmål, der efter anden lovgivning kan påklages til Landsskatteretten.
 
Lov om afgift af spildevand:
 • Spørgsmål om afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om, hvilken type renseanlæg der foreligger efter § 8, stk. 2.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 9, 10 og 11.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 16, stk. 2.
 
Lov om afgift af spillekasinoer:
 • Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 6, stk. 2.
 
Lov om afgift af spiritus m.m.:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter §§ 10-14.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 15 og 16.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 24, stk. 2, og § 36, stk. 2.
 
Lov om afgift af svovl:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8 og 9.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2 og 3, § 18, stk. 7, og § 24, stk. 2.
 
Lov om tobaksafgifter:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om, hvilken afgiftsgruppe en vare henhører under.
 • Spørgsmål om en vares afgiftspligtige værdi.
 • Spørgsmål om antallet af stykker, der skal lægges til grund ved en vares afgiftsberigtigelse.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter § 29.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2 og 3, § 30, stk. 2, og § 32, stk. 1.
 
Toldloven:
 • Spørgsmål om fastlæggelse af told og afgifter.
 • Spørgsmål om varers tarifering og bindende tariferingsoplysninger.
 • Spørgsmål om varers oprindelse og bindende oprindelsesoplysninger.
 • Spørgsmål om varers toldværdi.
 • Spørgsmål om toldskylds opståen.
 • Spørgsmål om godtgørelse af og fritagelse for told og afgifter.
 
Lov om afgift af ledningsført vand:
 • Spørgsmål om afgiftspligt.
 • Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om antallet af de i § 7, stk. 4, nævnte boligenheder.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelse og afgiftsfritagelse efter §§ 9 og 10.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.
 
Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.:
 • Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • Spørgsmål om afgiftslettelse for øl efter § 2.
 • Spørgsmål om opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.
 • Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 11 og 12.
 • Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 20, stk. 2 og 3, og § 3 1, stk. 1.
 • Spørgsmål om, hvorvidt betegnelser, etiketter, reklamer og lign. er i overensstemmelse med bestemmelseme i § 33,
 • stk. 3.