Dato for offentliggørelse
03 Jan 2019 15:04
Serienummer
E nr. 243
Resumé

Denne vejledning er tiltænkt virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (også kaldet selvanmeldere).

Du kan bruge vejledningen som et opslagsværk, hvor du kan læse om retningslinjerne, som beskriver processen omkring værdifastsættelse af køretøjer, samt hvilke punkter man skal være opmærksom på ved de forskellige former for køretøjer.

Motorstyrelsens retningslinjer for værdifastsættelse er både for virksomhedernes erfarne prisfastsættere samt nye selvanmeldere.

Hvad er nyt?

Beløbet for godtgørelse ved toldsyn er rettet fra 300 kr. til 400 kr.

ISBN-nummer
978-87-417-0449-4
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Pdf-udgave
Værdifastsættelse-af-køretøjer-v.1.5.pdf