Blanketnr.
05.006
Formål med blanketten

Blanketten anvendes af de juridiske personer, som har tilladelse til at efterforske eller indvinde kulbrinter i den danske undergrund og som har valgt beskatning i.h.t. kulbrinteskattelovens § 3B.

Indsendelsesfrist er 1. maj 2020.

Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk

PDF-udgave

Hent Excel-blanket
Excel 2019     Excel 2018     2017

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt. 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen