Blanketnr.
05.009
Formål med blanketten

Alle andelsskattepligtige enheder omfattet af selskabsskattelovens §1, stk. 1., nr. 3, skal fra og med indkomståret 2015 selvangive digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Ved indberetningen kan nedenstående hjælpeskema anvendes. Hjælpeskemaet er også tilgængeligt fra TastSelv Selskabsskat (DIAS).

PDF-udgave

Hjælpeskema til opgørelse af skattepligtig indkomst

 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.