Når du som privatperson køber og sælger bitcoins eller anden kryptovaluta, anses det som hovedregel som spekulation. Det vil sige købt med henblik på at opnå fortjeneste.

Derfor skal du også som hovedregel oplyse fortjenesten eller tabet til Skattestyrelsen, når du sælger kryptovalutaen.

Click here for information in English

Spekulation vil sige, at hensigten med købet af kryptovaluta har været at opnå en fortjeneste. Som hovedregel anses handel med kryptovaluta som spekulation, og du skal derfor oplyse fortjeneste og tab på årsopgørelsen, når du sælger.

I tvivlstilfælde laver vi en helhedsvurdering, hvor vi ser på forskellige omstændigheder ved købet.

Det kan fx være:

 • Hvad har du købt – fx bitcoins?
 • Hvad er anvendelsesmulighederne?
 • Er det egnet til spekulation – fx at der er kursstigning eller kursfald?
 • Er det muligt at sælge med fortjeneste?
 • Hvad er din hensigt med købet?
 • Er du ejeren af det købte?

Læs nærmere om spekulation (Den juridiske vejledning).

Få en konkret vurdering, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl, om du har købt kryptovaluta med henblik på spekulation, kan du få et bindende svar med en konkret vurdering.

Få et bindende svar

Når du sælger kryptovaluta, skal du opgøre, om du har fået en fortjeneste eller et tab. 

Fortjenesten eller tabet er forskellen mellem købs- og salgsprisen.

Har du flere køb, skal du som udgangspunkt opgøre fortjeneste og tab efter FIFO-princippet (FIFO = First In First Out). Det betyder, at de bitcoins, du har købt først, er dem du sælger først.

fifo

Der kan være undtagelser til FIFO-princippet. Er du i tvivl, så kontakt os.

Fortjenesten og tabet skal du oplyse på din årsopgørelse.

Eksempler på opgørelser ud fra FIFO-princippet

Du har købt 10 bitcoins til 1.000 kr. pr. stk. i januar og 10 bitcoins til 2.000 kr. pr. stk. i februar.


Du sælger først 8 af dem til 3.000 kr. pr. stk.

Købspris: 8 x 1.000 kr.
8.000 kr.
Salgspris: 8 x 3.000 kr.
24.000 kr.
Fortjeneste: 24.000 kr.
- 8.000 kr.
16.000 kr.

Fortjenesten skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 20.

Senere sælger du de sidste 12 til 1.000 kr. pr. stk.

Købspris: 2 x 1.000 kr.
+ 10 x 2.000 kr.
22.000 kr.
Salgspris: 12 x 1.000 kr.
12.000 kr.
Tab: 12.000 kr.
- 22.000 kr.
-10.000 kr.

Tabet skal du skrive på din årsopgørelse i rubrik 58.

Læs nærmere om opgørelse af fortjeneste (Den juridiske vejledning).

Oplys både fortjeneste og tab

Hvis du både har fortjeneste og tab ved dine handler, skal du som udgangspunkt oplyse fortjeneste fra dine salg i rubrik 20 på årsopgørelsen og tab i rubrik 58 på årsopgørelsen. Du må ikke modregne tabet i fortjenesten.

Undtagelsesvis modregning af tab i fortjeneste

Hvis du fx har købt 10 bitcoins samtidig og sælger netop disse bitcoins i flere omgange inden for samme indkomstår, må du gerne modregne tab i fortjeneste.

 • Har du en fortjeneste efter modregningen, skal du oplyse fortjenesten i rubrik 20 på din årsopgørelse.
 • Har du et tab efter modregningen, skal du oplyse tabet i rubrik 58 på din årsopgørelse.

Du kan ikke modregne tab i fortjeneste mellem forskellige slags kryptovalutaer købt i flere omgange og solgt i samme indkomstår.

Er du i tvivl, så kontakt os.

Sådan retter du årsopgørelsen

 1. Log på med dit NemID
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv årets fortjeneste i rubrik 20 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).
 4. Skriv årets tab i rubrik 58 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.
 5. Tryk på Godkend.
 6. Du har nu rettet din årsopgørelse

Hvis du vil undgå at betale restskat, kan du oplyse, hvad du forventer at få af fortjeneste og tab på din forskudsopgørelse.

Sådan retter du forskudsopgørelsen

 1. Log på med dit NemID
 2. Skriv årets forventede fortjeneste i felt 250 (Anden personlig indkomst uden AM-bidrag).
 3. Skriv årets forventede tab i felt 449 (Øvrige lønmodtagerudgifter). Du skal ikke modregne bundfradraget, som der står ud for rubrikken.
 4. Tryk på Beregn og derefter Godkend.
 5. Du har nu rettet din forskudsopgørelse

Når du køber og sælger kryptovaluta, bør du gemme en række oplysninger som dokumentation til din opgørelse af fortjeneste og tab.

Det kan fx være oplysninger som:

 • Ordre-, købs-, salgs- og betalingsbilag
 • Mails og anden korrespondance
 • Oplysninger om udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet provider)
 • Aftalegrundlag med udbyderen af din virtuelle tegnebog (wallet)
 • Oplysninger om nummeret på din virtuelle tegnebog, det vil sige den offentlige kode
 • Gældende aftalegrundlag på købstidspunktet og eventuelle efterfølgende ændringer
 • Udskrift af dine løbende beholdninger af kryptovaluta
 • Kontoudskrifter fra dine bankkonti vedrørende køb og salg af kryptovaluta
 • Udskrift af dine løbende transaktioner
 • Eventuel anden relevant dokumentation for dit køb og salg, der kan dokumentere dit ejerskab

Hvis du flytter til Danmark

Hvis du flytter til Danmark og bliver skattepligtig til Danmark, kan du få at vide, hvordan din beholdning af kryptovaluta skal behandles skattemæssigt. Det gør du ved at bede os om et bindende svar. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvordan du skal behandle din beholdning skattemæssigt.

Læs afgørelsen om værdiansættelse af kryptovaluta ved tilflytning til Danmark (SKM2019.161.SR)

Få et bindende svar

Hvis du flytter fra Danmark

Hvis du flytter fra Danmark og din skattepligt til Danmark ophører, anser vi din beholdning af kryptovaluta for at være solgt til handelsværdien på fraflytningsdagen.

Det vil sige, at hvis værdien på fraflytningsdagen overstiger værdien på købstidspunktet, skal du oplyse forskellen som en fortjeneste på din årsopgørelse. Hvis værdien på fraflytningsdagen er mindre end værdien på købstidspunktet, er tabet fradragsberettiget.

Har du ikke adgang til at rette årsopgørelsen, eller har du spørgsmål til reglerne om beskatning af kryptovaluta, er du velkommen til at kontakte os.

Læs nærmere om fraflytning til udlandet (Den juridiske vejledning).

Vi anbefaler, at du kontakter os og får et bindende svar med en konkret vurdering, hvis du er i tvivl. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvad salget af kryptovaluta konkret betyder for din skat.

Hvis du har solgt i løbet af i år

Sælger du kryptovaluta i løbet af i år og er i tvivl om, hvorvidt du skal betale skat af fortjenesten ved salget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Hvis du har solgt i tidligere år

Har du solgt kryptovaluta i tidligere år uden at skrive fortjeneste eller tab på din årsopgørelse, skal du rette årsopgørelsen for det pågældende år.

Hvis du er i tvivl om, din fortjeneste eller dit tab fra tidligere år er skattepligtig eller fradragsberettiget, kan du kontakte os og få et bindende svar.

Få et bindende svar

Log på og ret din årsopgørelse

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.