Blanketnr.
22.011
Formål med blanketten

Anvendes af virksomheder ved ansøgning om bevilling hos Skattestyrelsen til forbrug af afgiftsfritaget denatureret sprit.

PDF-udgave

Hent blanket 22.011

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.