Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.4.8 - Erhvervelser ML §§ 11-11a.