Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 11:13
Serienummer
E nr. 227
Resumé

Fra den 1. januar 2010 er vand- og spildevandsforsyningsselskaber skattepligtige.

Det er Skattestyrelsen, der varetager ligningsarbejdet med forsyningspligtige virksomheder i Danmark.

Ved overgang til skattepligt skal selskaberne udarbejde en skattemæssig åbningsbalance. Indgangsværdierne for de aktiver, som er i behold ved overgangen til skattepligt skal fastlægges på grundlag af aktivernes handelsværdi, se selskabsskatteloven § 5 D.

Handelsværdierne kan fastsættes med udgangspunkt i vores vejledning Transfer Pricing, kontrollerede transaktioner, værdiansættelse.

Vandværkernes særlige ejerforhold og den omfattende sektorspecifikke offentlige regulering af værkernes økonomi er komplicerede emner. Derfor har vi udarbejdet en kort vejledning i at værdiansætte vandværkerne.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0273-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen