Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2 om leveringsstedet for ydelser ML § 15-21d.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.1 om principper for fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.3.1 om principper ved fastlæggelse af etableringsstedet og afsnit D.A.6.2.3.2 om stedet for den økonomiske virksomhed.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.3.1 om principper ved fastlæggelse af etableringsstedet og afsnit D.A.6.2.3.3 om fast forretningssted.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.4 om bopæl eller sædvanligt opholdssted.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se D.A.6.2.6 om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

De situationer, hvor leveringsstedet flyttes i henhold til udnyttelseskriteriet er beskrevet i følgende afsnit:

 • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2
 • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3
 • Afsnit D.A.6.2.5.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5
 • Afsnit D.A.6.2.5.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6
 • Afsnit D.A.6.2.5.4 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ved anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (til og med 2012)
 • Afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder udenfor EU ML § 21 d.

 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

 • D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab og
 • D.A.6.2.3 om kundens og leverandørens etableringssted.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

 • D.A.6.2.4 om hovedregel 1: Leverancer til afgiftspligtige personer
 • D.A.6.2.5 om hovedregel 2: Leverancer til ikke-afgiftspligtige personer

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

 • D.A.6.2.7 om særregler for leverancer til afgiftspligtige personer
 • D.A.6.2.8 om særregler for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.1 om ydelser vedrørende fast ejendom.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.2 om ydelser vedrørende personbefordring.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.3 Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, mv. ML § 21, stk. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.4 om restaurant og cateringydelser ML § 21 a.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.5 om korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8 om særregler for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.6 om formidlingsydelser ML § 17.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejeldning. Se afsnit D.A.6.2.8.7 om transport af varer ML § 19, stk. 2-4.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. De afsnit D.A.6.2.8.8 om aktiviteter i tilknytning til transport ML § 20, nr. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.9 Vurdering af og arbejde på løsøregenstande ML § 20, nr. 2

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.9 Vurdering af og arbejde på løsøregenstande ML § 20, nr. 2

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.10 Aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, mv. ML § 21, stk. 2.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

 • D.A.6.2.6.13 om anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (til og med 2012)
 • D.A.6.2.5.4 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ved anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (til og med 2012)
 • D.A.6.2.8.11 om anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning (fra 2013)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.12 om elektronisk leverede ydelser.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder udenfor EU ML § 21 d.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.3 om overdragelse af rettigheder ML § 21 d, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet er omksrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.4 om reklameydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 2.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.5 om rådgivning ML § 21 d, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.6 om forpligtelse til undladelse ML § 21 d, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.7 om visse finansielle ydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.8 om arbejdskraft ML § 21 d, stk. 1, nr. 6.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.9 om udlejning af løsøregenstande ML § 21 d, stk. 1, nr. 7.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.10 om transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde ML § 21 d, stk. 1, nr. 8.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.11 om teleydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.6.12 om radio- og tv-spredningsydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 10.