Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

  • D.A.6.2.7 om særregler for leverancer til afgiftspligtige personer
  • D.A.6.2.8 om særregler for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.1 om ydelser vedrørende fast ejendom.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.2 om ydelser vedrørende personbefordring.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.3 Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, mv. ML § 21, stk. 1.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.4 om restaurant og cateringydelser ML § 21 a.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.5 om korttidsudlejning af transportmidler ML § 21 b, stk. 1.