Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2 Steder uden for EU ML § 34, stk. 1, nr. 5 - 6) og nr. 16)

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.3 Levering af arbejdsydelser på varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 6.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.2.4 Levering af ydelser, herunder transportydelser, med direkte tilknytning til udførsel af varer eller under særlige ordninger ML § 34, stk. 1, nr. 16.