Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.5 om levering af guld til Danmarks Nationalbank ML § 34, stk.- 1, nr. 15.