Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.8 om Frihavnen, frilagre og afgiftsoplag ML § 34, stk. 1, nr. 9 og stk. 3 og 4.