Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.3.9 Indførsel af varer, materiel og udstyr til brug for forsvar ML § 36, stk. 4.