Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.3 Erhvervelser ML § 46, stk. 2.