Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.4 Told- og afgiftsoplag ML § 46, stk. 3.