Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.5 Import ML § 46, stk. 4.