Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.14.5 om frivillig registrering ML § 51.