Oplysningerne skal afgives, jf. momsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, på følgende måde:

Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få SKATs tilladelse til at indgive EU-salgsangivelser ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT, jf. § 73, stk. 3.