Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.12.3 Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøj.