Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.B.4.2.1.4 Regler for angivelse mv. efter ML §§ 64-65.