Ny tekst startVed kørsel over Øresundsforbindelsen indrømmes et almindeligt standardfradrag efter LL § 9C for befordring mellem hjem og arbejde. Broafgiften kan ikke fratrækkes.
Hvis det er nødvendigt at benytte færge som en del af den normale transportvej ved bilkørsel mellem bopælen og arbejdspladsen, kan de dokumenterede faktiske udgifter til færge fratrækkes ved indkomstopgørelsen. Fradraget begrænses som for alle andre med et beløb svarende til det beregnede befordringsfradrag for 24 km daglig befordring. Hvis det ikke er nødvendigt at benytte færge som en del af den normale transportvej ved bilkørsel mellem bopælen og arbejdspladsen, fordi det er Øresundsbroen, der er den normale transportvej ved bilkørsel, kan der ikke foretages fradrag for udgifter til færge, hvis man som pendler alligevel vælger at tage færgen mellem Sverige og Danmark. Se TfS 2000, 135 om pendleres fradrag mv.Ny tekst slut