Blanketnr.
22.048
Formål med blanketten

Anvendes af virksomheder med bevilling fra Skattestyrelsen til brug af afgiftsfritaget spiritus/vin. 

PDF-udgave

Hent blanketten

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.