Dato for offentliggørelse
04 Apr 2019 09:51
Serienummer
P nr. 31
Resumé

Erklæringspligten for konti og depoter er i udlandet er ophævet den 31. december 2018. 

OECD's globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger blev gennemført med virkning for 2016. Det betyder, at Skatteforvaltningen automatisk modtager oplysninger om konti og depoter fra udenlandske myndigheder. Der er derfor ikke længere behov for, at borgerne sender en erklæring herom.

Der er forsat pligt til at indsende erklæring, når du:

  • opretter en livs- eller pensionsordning i udlandet
  • opretter en syge- eller ulykkesforsikring i udlandet
  • opretter en pensionsordning i udlandet
  • giver en gave til en person i udlandet. 

Denne vejledning beskriver de gældende regler for den erklæring, der skal afgives til Skattestyrelsen.

Reglerne fremgår af skattekontrolloven lov.nr. 1535 af 19/12/2017 §§ 16-21 og § 23.

Hvad er nyt?

Afsnit vedrørende erklæringer for konti og depoter er udgået.

ISBN-nummer
978-87-417-0499-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen