Form no.
02.036 FR/EN
About this form

Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder

Réservé aux personnes physiques et aux entreprises individuelles                  

Blanketten skal anvendes til bekræftelse af en persons bopæls- og skatteforhold i udlandet eller i Danmark, når der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.036A anvendes. Blanketten kan bruges af såvel Skattestyrelsen som af en udenlandsk skattemyndighed.

Le formulaire doit être utilisé pour confirmer le domicile et la situation fiscale d’une personne à l’étranger ou au Danemark dans les cas où aucune convention contre la double imposition n’est conclue avec le pays. S’il existe une convention contre la double imposition, le formulaire 02.036A doit alors être utilisé. Le formulaire peut être utilisé par la Direction générale danoise des Impôts ou par une autorité fiscale étrangère.

Blanketten er på fransk og engelsk.

PDF version

Formulaire 02.036 FR/EN

OBS: Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder

Réservé aux personnes physiques et aux entreprises individuelles                  

For individuals and sole proprietorships only

Bopæls- og skatteforhold
Situation de domicile et situation fiscale
Residence and tax liability

Forventet behandlingstid: 90 dage
Réponse prévue dans: 90 jours
Expected processing time: 90 days

ATTENTION ! Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur avant de commencer à le compléter. Sans cela, vous risquez que vos informations ne soient pas enregistrées.

Agency
Danish Tax Agency