Blanketnr.
31.033
Formål med blanketten

Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger godkendt i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3. 

Ansøgningen skal indsendes digitalt senest den 1. juli i året efter det kalenderår, der søges om kompensation for. Er ansøgningen samt underskrevet revisorerklæringen af statsautoriseret eller registreret revisor ikke modtaget inden fristen, vil der ikke blive udbetalt kompensation for det pågældende kalenderår.

Ansøgningsfristen for kalenderåret 2021 er udløbet. Der åbnes for ansøgninger for kalenderåret 2022 medio januar 2023.

For yderligere oplysninger om reglerne henvises til Vejledning E nr. 160 og Den juridiske vejledning D.A.23.

PDF-udgave

Blanket 31.033 B (Revisorerklæring) kan eventuelt anvendes.

Hent blanket 31.033 B (Revisorerklæring)

Før du udfylder ansøgningen digitalt, skal revisorerklæring (31.033 B) gemmes på din pc. Herefter udfyldes, printes, underskrives og indscannes erklæringen, så den kan vedhæftes den digitale ansøgning. Der kan også medsendes supplerende revisorerklæringer.

For yderligere oplysninger om ordningen henvises til vejledning E nr. 160.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen