Dato for offentliggørelse
11 Mar 2021 08:48
Serienummer
E nr. 160
Resumé
Vejledningen indeholder information til almenvelgørende foreninger om kompensation for moms.

 

Hvad er nyt?

Vejledningen er tilpasset digital ansøgningsform, samt præcisering af tidsfrist og proces.

ISBN-nummer
978-87-417-0649-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen