Blanketnr.
01.013a
Formål med blanketten

Sejladsopgørelsen, der er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 161 af 27/02/2020, § 13, anvendes vedrørende stenfiskerfartøjer, sandsugere og lignende, når fartøjet opfylder betingelserne for refusion i medfør af sømandsbeskatningslovens § 10. Der redegøres for, at fartøjet for den enkelte måned har haft søtransportaktiviteter i mindst 50 pct. af den tid, fartøjet har været i drift. 

Regnearket indeholder tre ark; en sejladsopgørelse, et hjælpeskema til brug for opgørelse og beregning af refusionen og en vejledning til udfyldelsen. 

Sejladsopgørelse og refusionsopgørelse med videre indsendes i underskrevet stand inden udgangen af den efterfølgende måned på mail til:

Skattestyrelsen, StS 01 - Kulbrinte og Tonnagebeskatning

Store_Selskaber_afgorelser_mv@Sktst.dk 

Originaldokumenter vedr. garantierklæring på årsbasis sendes fysisk til:

Skattestyrelsen
Copenhagen Towers 1
Hannemanns Allé 25
2300 København S

PDF-udgave

Hent regneark 01.013a, med tidsangivelser i timer og minutter

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen