På denne side kan du se alle {0} for

Rettelse af fejl i indberetninger til DISK11-08-2022 kl. 15:5611-08-2022 kl. 15:56

Er en godkendt indberetning behæftet med fejl, skal I slette den. Herefter skal I foretage en ny indberetning med korrekte data. Det betyder at I skal foretage to indberetninger.

Når I skal slette en tidligere indberetning, skal den angivne dato for udbetaling være den samme ved sletning som i den oprindelige indberetning om en diskvalificerende udbetaling. Datoen kan ved sletning også være blank.

Sletning af en tidligere indberetning og indberetning af nye korrekte data kan ikke ske til samme datakørsel. Der skal derfor være en uge imellem, at I indsender sletningen og indsender den korrekte indberetning. Hvis I sender begge indberetninger til samme batch kørsel, vil sletningen blive godkendt, men den nye diskvalificering vil blive afvist.

Bemærk: Skattestyrelsen har ændret praksis ved fejl i datoen for diskvalifikationen

Hvis datoen for den første diskvalificerende udbetaling ikke er indberettet med korrekt dag og/eller måned, men indkomståret er korrekt, skal I ikke slette den oprindelige indberetning og indberette med den nye dato. Så længe den diskvalificerende udbetaling er sket inden for samme indkomstår, har det ingen skattemæssig påvirkning.

11-08-2022 15:56:00
Vedligeholdelse af systemerne d. 3. august mellem kl. 8-902-08-2022 kl. 15:0602-08-2022 kl. 15:06

I kan opleve stabilitetsproblemer d. 3. august mellem kl. 8-9, da der i tidsrummet er vedligeholdelse af systemerne. Hvis I oplever stabilitetsproblemer, så kan I prøve igen efter kl. 9. 

02-08-2022 15:06:00
Årsbrev 202201-07-2022 kl. 15:5501-07-2022 kl. 15:55

Årsbrev 2022 om indberetning vedr. rente, værdipapirer og pensionsbidrag årsultimo 2022 og løbende indberetning 2023 er udgivet og kan findes her: Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. (skat.dk)

01-07-2022 15:55:00
Årsbrev 202201-07-2022 kl. 15:5501-07-2022 kl. 15:55

Årsbrev 2022 om indberetning vedr. rente, værdipapirer og pensionsbidrag årsultimo 2022 og løbende indberetning 2023 er udgivet og kan findes her: Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. (skat.dk)

01-07-2022 15:55:00
Årsbrev 202201-07-2022 kl. 15:5501-07-2022 kl. 15:55

Årsbrev 2022 om indberetning vedr. rente, værdipapirer og pensionsbidrag årsultimo 2022 og løbende indberetning 2023 er udgivet og kan findes her: Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. (skat.dk)

01-07-2022 15:55:00
Haste Servicevindue på CRS og FATCA i dag 10:00-14:0028-06-2022 kl. 11:0028-06-2022 kl. 11:00

I forbindelse med en infrastrukturændring er CRS og FATCA utilgængelige i dag fra kl. 10:00-14:00.

Der kan være forsinkelse på indberetningsstatus, hvis der allerede er indberettet noget og i kan med fordel tjekke status senere i dag.

Vi beklager forstyrelsen.

28-06-2022 11:00:00
Servicevindue tirsdag d. 28.6.2022 mellem kl. 10.00-14.0028-06-2022 kl. 10:2428-06-2022 kl. 10:24

CRS/FATCA er utilgængeligt tirsdag d. 28.6.2022 mellem kl. 10.00-14.00 på grund af opdateringer. 

28-06-2022 10:24:00
Problemer med at tilgå PAF og PAL-systemerne24-06-2022 kl. 11:0926-06-2022 kl. 14:32

Problemerne med at indberette angivelser i PAF-systemet og PAL-systemet er nu løst og der er normal drift på alle systemer. Manglende indberetninger kan nu gennemføres, men vær opmærksom på at undgå dobbeltindberetninger. 

24-06-2022 11:09:00
Invitation til informationsmøde Årsultimo 202231-05-2022 kl. 14:2231-05-2022 kl. 14:22

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2022,

Torsdag den 9. juni 2022 fra kl. 9.00 - 12.45. 

Mødet vil foregå via Microsoft Teams. OBS: Mødet må ikke optages.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter,  OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

 

Tidspunkt

Program

09:00-9:30

1. Velkomst

2. Tværgående emner, rente-, pension- og værdipapirområdet

2.1 Status indberetning af ejerandele på depoter og indlåns- og udlånskonti

2.2 Status statslig inddragelse af konti og depoter

2.3 Den indberetningspligtiges ansvar

2.4 Anvendelse af indberettede oplysninger

 

09:30-09:45

Pause

09:45-10:30

3. Renteområdet

3.1 Status på indberetning til Årsultimo 2021

3.2 Ændringer til indberetningssystemerne

a. Prioritetslån – nyt felt til BFE-nummer

b. Udlån og prioritetslån – ny regel ved indberetning af kundeordning beløb (ikke muligt at indberette nul i den ordinære indberetning)

3.3 Præcisering og opmærksomhedspunkter

a. Indberetning af renter efter forfaldsprincippet

b. Indberetning af negativ rente

c. Indberetning af restgæld på lån – definition af restgæld

d. Indberetning om kautionist hvor denne dækker låntagers forpligtigelse.

e. Korrektion og fejlrettelse af tidligere indberettede oplysninger

f.  Overdragelse af låne og kreditorrettigheder – den nye fordringshavers pligter

g. Indberetning af indlåns- og udlånskonti der er ophørt i indberetningsåret

 

10:30-10:45

Pause

10:45-11:15

4. Pensionsområdet

4.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021                                       

4.2   Ny lovgivning Pensionsbeskatningsloven

a. Udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 F

b. Opfølgning på udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 E

c. Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke

4.3   Ny lovgivning Skatteindberetningsloven

a. Præmietilbagebetaling vedrørende private ordninger omfattet af PBL § 10 A og § 53 A undtages for indberetning

4.4   Opmærksomhedspunkt                                                                             

a. Prioriteringsreglen i PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.

 

11:15-11:30

Pause

11:30-12:45

5. Værdipapirområdet

5.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021

5.2   Ny lovgivning

a. Indeholdelse af udbytteskat

b. Bekendtgørelse om kildeskat (2021-11-23 nr. 2104)

c. Ændringer i sortlistede lande (44 pct.)

5.3   Ændringer til indberetningssystemerne

a. Udvidelse af perioden, hvor der kan indberettes til systemerne om gamle år

b. Advis ved indberetning med depotkode FRI når Skattestyrelsen ikke har registreret et frikort hos udbyttemodtager

c. Ændret layout på kvittering for indberetninger til UDBY

d. Ny værdi til AKSA ‘Investorejerskabskode’ - Kode ‘3’.

5.4   Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Anvendelse af depotkoden FRI

b. Indberetning via FTPs gateway – kontrol af statussvar

5.5   Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetningsløsning til aktiesparekontoen

b. Nettoindeholdelsesmodel udbytteskat

 

Du er velkommen til at deltage under de punkter der har din interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis du har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet.

Hvis du ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender, så skal tilmelding ske til undertegnede, Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag d. 8. juni 2022, med oplysning om navn og mailadresse. Du vil herefter få tilsendt et link til mødet.

 

31-05-2022 14:22:00
Invitation til informationsmøde Årsultimo 202231-05-2022 kl. 14:2231-05-2022 kl. 14:22

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2022,

Torsdag den 9. juni 2022 fra kl. 9.00 - 12.45. 

Mødet vil foregå via Microsoft Teams. OBS: Mødet må ikke optages.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter,  OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

 

Tidspunkt

Program

09:00-9:30

1. Velkomst

2. Tværgående emner, rente-, pension- og værdipapirområdet

2.1 Status indberetning af ejerandele på depoter og indlåns- og udlånskonti

2.2 Status statslig inddragelse af konti og depoter

2.3 Den indberetningspligtiges ansvar

2.4 Anvendelse af indberettede oplysninger

 

09:30-09:45

Pause

09:45-10:30

3. Renteområdet

3.1 Status på indberetning til Årsultimo 2021

3.2 Ændringer til indberetningssystemerne

a. Prioritetslån – nyt felt til BFE-nummer

b. Udlån og prioritetslån – ny regel ved indberetning af kundeordning beløb (ikke muligt at indberette nul i den ordinære indberetning)

3.3 Præcisering og opmærksomhedspunkter

a. Indberetning af renter efter forfaldsprincippet

b. Indberetning af negativ rente

c. Indberetning af restgæld på lån – definition af restgæld

d. Indberetning om kautionist hvor denne dækker låntagers forpligtigelse.

e. Korrektion og fejlrettelse af tidligere indberettede oplysninger

f.  Overdragelse af låne og kreditorrettigheder – den nye fordringshavers pligter

g. Indberetning af indlåns- og udlånskonti der er ophørt i indberetningsåret

 

10:30-10:45

Pause

10:45-11:15

4. Pensionsområdet

4.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021                                       

4.2   Ny lovgivning Pensionsbeskatningsloven

a. Udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 F

b. Opfølgning på udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 E

c. Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke

4.3   Ny lovgivning Skatteindberetningsloven

a. Præmietilbagebetaling vedrørende private ordninger omfattet af PBL § 10 A og § 53 A undtages for indberetning

4.4   Opmærksomhedspunkt                                                                             

a. Prioriteringsreglen i PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.

 

11:15-11:30

Pause

11:30-12:45

5. Værdipapirområdet

5.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021

5.2   Ny lovgivning

a. Indeholdelse af udbytteskat

b. Bekendtgørelse om kildeskat (2021-11-23 nr. 2104)

c. Ændringer i sortlistede lande (44 pct.)

5.3   Ændringer til indberetningssystemerne

a. Udvidelse af perioden, hvor der kan indberettes til systemerne om gamle år

b. Advis ved indberetning med depotkode FRI når Skattestyrelsen ikke har registreret et frikort hos udbyttemodtager

c. Ændret layout på kvittering for indberetninger til UDBY

d. Ny værdi til AKSA ‘Investorejerskabskode’ - Kode ‘3’.

5.4   Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Anvendelse af depotkoden FRI

b. Indberetning via FTPs gateway – kontrol af statussvar

5.5   Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetningsløsning til aktiesparekontoen

b. Nettoindeholdelsesmodel udbytteskat

 

Du er velkommen til at deltage under de punkter der har din interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis du har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet.

Hvis du ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender, så skal tilmelding ske til undertegnede, Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag d. 8. juni 2022, med oplysning om navn og mailadresse. Du vil herefter få tilsendt et link til mødet.

 

31-05-2022 14:22:00
Invitation til informationsmøde Årsultimo 202231-05-2022 kl. 14:2231-05-2022 kl. 14:22

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2022,

Torsdag den 9. juni 2022 fra kl. 9.00 - 12.45. 

Mødet vil foregå via Microsoft Teams. OBS: Mødet må ikke optages.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter,  OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

 

Tidspunkt

Program

09:00-9:30

1. Velkomst

2. Tværgående emner, rente-, pension- og værdipapirområdet

2.1 Status indberetning af ejerandele på depoter og indlåns- og udlånskonti

2.2 Status statslig inddragelse af konti og depoter

2.3 Den indberetningspligtiges ansvar

2.4 Anvendelse af indberettede oplysninger

 

09:30-09:45

Pause

09:45-10:30

3. Renteområdet

3.1 Status på indberetning til Årsultimo 2021

3.2 Ændringer til indberetningssystemerne

a. Prioritetslån – nyt felt til BFE-nummer

b. Udlån og prioritetslån – ny regel ved indberetning af kundeordning beløb (ikke muligt at indberette nul i den ordinære indberetning)

3.3 Præcisering og opmærksomhedspunkter

a. Indberetning af renter efter forfaldsprincippet

b. Indberetning af negativ rente

c. Indberetning af restgæld på lån – definition af restgæld

d. Indberetning om kautionist hvor denne dækker låntagers forpligtigelse.

e. Korrektion og fejlrettelse af tidligere indberettede oplysninger

f.  Overdragelse af låne og kreditorrettigheder – den nye fordringshavers pligter

g. Indberetning af indlåns- og udlånskonti der er ophørt i indberetningsåret

 

10:30-10:45

Pause

10:45-11:15

4. Pensionsområdet

4.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021                                       

4.2   Ny lovgivning Pensionsbeskatningsloven

a. Udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 F

b. Opfølgning på udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 E

c. Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke

4.3   Ny lovgivning Skatteindberetningsloven

a. Præmietilbagebetaling vedrørende private ordninger omfattet af PBL § 10 A og § 53 A undtages for indberetning

4.4   Opmærksomhedspunkt                                                                             

a. Prioriteringsreglen i PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.

 

11:15-11:30

Pause

11:30-12:45

5. Værdipapirområdet

5.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021

5.2   Ny lovgivning

a. Indeholdelse af udbytteskat

b. Bekendtgørelse om kildeskat (2021-11-23 nr. 2104)

c. Ændringer i sortlistede lande (44 pct.)

5.3   Ændringer til indberetningssystemerne

a. Udvidelse af perioden, hvor der kan indberettes til systemerne om gamle år

b. Advis ved indberetning med depotkode FRI når Skattestyrelsen ikke har registreret et frikort hos udbyttemodtager

c. Ændret layout på kvittering for indberetninger til UDBY

d. Ny værdi til AKSA ‘Investorejerskabskode’ - Kode ‘3’.

5.4   Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Anvendelse af depotkoden FRI

b. Indberetning via FTPs gateway – kontrol af statussvar

5.5   Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetningsløsning til aktiesparekontoen

b. Nettoindeholdelsesmodel udbytteskat

 

Du er velkommen til at deltage under de punkter der har din interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis du har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet.

Hvis du ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender, så skal tilmelding ske til undertegnede, Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag d. 8. juni 2022, med oplysning om navn og mailadresse. Du vil herefter få tilsendt et link til mødet.

 

31-05-2022 14:22:00
Udstilling af indberetninger i perioden 19.5.2022-29.5.202223-05-2022 kl. 09:0623-05-2022 kl. 09:06

Grundet vedligeholdelse på systemerne vil indberetninger der indleveres til Rente mellem d. 19.5.2022 og 29.5.2022 først blive udstillet og eventuelt anvendt fra d. 30.5.2022.

23-05-2022 09:06:00
Statslig inddragelse - uidentificerede konti og depoter06-05-2022 kl. 13:1006-05-2022 kl. 13:10

Der er i dag offentliggjort uidentificerede konti og depoter i Statstidende.

Kundgørelserne kan ses på statstidende.dk under "Forskellige kundgørelser":

 • Søgekriterie: Uidentificerbare konti og depoter
 • Vælg periode: Fra 6.5.2022

Frigivelse af konti og depoter under varsling i Statstidende, læs mere i afsnit 6.2.2 og 7.2.2 i Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti 2021. Vejledningen finder du på skat.dk/ekapital under Årsbreve og tværgående information.

06-05-2022 13:10:00
Statslig inddragelse - uidentificerede konti og depoter06-05-2022 kl. 13:1006-05-2022 kl. 13:10

Der er i dag offentliggjort uidentificerede konti og depoter i Statstidende.

Kundgørelserne kan ses på statstidende.dk under "Forskellige kundgørelser":

 • Søgekriterie: Uidentificerbare konti og depoter
 • Vælg periode: Fra 6.5.2022

Frigivelse af konti og depoter under varsling i Statstidende, læs mere i afsnit 6.2.2 og 7.2.2 i Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti 2021. Vejledningen finder du på skat.dk/ekapital under Årsbreve og tværgående information.

06-05-2022 13:10:00
Rente er ude af drift02-05-2022 kl. 13:4302-05-2022 kl. 13:55

Rentesystemet er igen tilgængeligt.

02-05-2022 13:43:00
Rente er ude af drift02-05-2022 kl. 13:4302-05-2022 kl. 13:55

Rentesystemet er igen tilgængeligt.

02-05-2022 13:43:00
Opdaterede vejledninger for CRS og FATCA01-04-2022 kl. 11:2001-04-2022 kl. 11:20

Kære Indberetter

Vejledningerne til indberetning for både CRS og FATCA er nu opdateret til nyeste version.

Du kan finde og læse mere om vejledningerne på skat.dk

01-04-2022 11:20:00
Opdateret liste over aktiebaserede investeringsselskaber24-03-2022 kl. 11:2524-03-2022 kl. 11:25

Listen over aktiebaserede investeringsselskaber er opdateret den 23. marts 2022. Listen ses her:Skat.dk: Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA)

24-03-2022 11:25:00
Vær opmærksom på prioriteringsreglen17-03-2022 kl. 16:2217-03-2022 kl. 16:22

Overholdelse af prioriteringsreglen i Pensionsbeskatningsloven (PBL) § 18, stk. 2, 3. pkt. er vigtig, når der skal korrigeres for pensionsindbetalinger over årets rateloft.

PBL § 16 stk. 2 fastsætter et grundbeløb på 58.500 kr. (2021-niveau), for hvilket der kan opnås bortseelse/fradrag for indbetalinger på rateordninger. Beløbsgrænsen på 58.500 kr. gælder samlet for pensionsordninger – både privattegnede og arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Er der indbetalt over grundbeløbet/rateloftet, har kunden efter PBL § 21 A, stk. 2 mulighed for at overføre det overskydende beløb til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 i PBL og dermed genvinde bortseelses-/fradragsretten. Alternativt kan det overskydende beløb tilbagebetales afgiftsfrit.

Har kunden både en arbejdsgiveradministreret og en privattegnet rateordning, er det vigtigt at overholde prioriteringsreglen, som fastslår, at det overskydende beløb først skal overføres eller tilbagebetales fra den privattegnede rateordning.

Ved overførsler

Hvis prioriteringsreglen ikke er overholdt, dvs. hvis et overskydende beløb, som skulle være overført fra en privattegnet ratepension, i stedet er overført fra en arbejdsgiveradministreret ratepension, er der ikke tale om en overførsel efter PBL § 21 A, stk. 2 men om en overførsel efter PBL § 41, da kunden ikke har mulighed for at disponere det overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv tilbage til en arbejdsgiveradministreret ratepension. Kunden har derfor ikke mulighed for at opretholde bortseelses- eller fradragsretten for det overskydende beløb.

Korrektionen i CPS for arbejdsgiveradministrerede ordninger foretages som en teknisk rettelse med rettekode 5, hvor det tidligere overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv forbliver på ordningen.

Korrektionen på de privattegnede ordninger foretages med rettekode 4.

Se i øvrigt Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021 under afsnittet § 21 A tilbagebetaling og overførsel Link.

Ved tilbagebetaling

Hvis det overskydende beløb er tilbagebetalt fra den arbejdsgiveradministrerede rateordning i stedet for fra den private ordning, bryder det ligeledes med prioritetsreglen og tilbagebetalingen vil ikke være omfattet af PBL § 21 A, stk. 2 men være en udbetaling af beløbet i utide. Der skal derfor betales en afgift på 60 pct. af udbetalingen efter PBL § 29, stk. 1.

Vær sikker på, at prioriteringsreglen er overholdt

Som pensionsinstitut med arbejdsgiveradministrerede ordninger er det derfor vigtigt, at I sikrer jer, at kunden ikke har foretaget indskud på en privattegnet rateordning, når kunden anmoder om at få det overskydende beløb overført til en anden ordning eller få et beløb tilbagebetalt. I skal samtidig sørge for, at dokumentationen er tilvejebragt ved overførsler eller tilbagebetalinger efter PBL § 21 A, stk. 2.

17-03-2022 16:22:00
Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension22-02-2022 kl. 16:1622-02-2022 kl. 16:16

Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke iht. PBL § 25 A, stk. 7, nr. 1

Med vedtagelsen af LOV nr 2610 af 28/12/2021 anses overgangen fra invalidepension til alders- eller ratepension ikke som en diskvalificerende udbetaling. Der er dog en betingelse, at udbetalingen af alders- eller ratepensionen påbegyndes senest 70 dage efter sidste udbetaling af invalidepensionen.

Det er ikke en betingelse, at ydelserne på alders- eller ratepensionen har samme størrelse som invalidepensionen. Det er heller ikke en betingelse, at alders- eller ratepensionen er oprettet i samme institut, som det pensionsinstitut der udbetaler invalidepensionen.

Ændringen vil også omfatte livsvarig og ophørende livrente og ratepension, der bliver påbegyndt udbetalt i fortsættelse af en invalidepension, der er påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018.

LOV nr 2610 af 28/12/2021 undtager endvidere diskvalifikation i tilfælde af:

 • Udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.
 • Udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.
 • Udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.

Slet eventuelle tidligere indberetninger til DISK

Ændringerne har virkning for udbetalinger, der er sket den 1. april 2018 eller senere.

Det betyder, at indberetninger om diskvalificerende udbetalinger, der er begrundet i ovennævnte forhold, skal slettes fra det diskvalificerende register.

Sletningen skal ske med Slettekode 1. Se i øvrigt Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2021 for information om sletning.

Bemærk

2020 var det første indkomstår med beregning af afgift på årsopgørelsen. Hvis sletningen af diskvalificerende udbetalinger fortaget før 2020 sker inden 1. juni 2022, vil der som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2020 for de borgere/kunder, som kan være omfattet af beregningen af afgift. Herved undgår vi, at borgeren/kunden skal henvende sig til Skattestyrelsen for at få rettet årsopgørelsen.

Sletning af diskvalificerende udbetalinger foretaget i indkomståret 2020 kan have betydning for beregningen af afgift på årsopgørelsen for 2021. Der vil som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2021 for de borgere/kunder, som har været omfattet af beregningen af afgift.

Diskvalificerende udbetalinger omfattet af lovændringen skal generelt slettes hurtigst muligt.

22-02-2022 16:16:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Servicevindue på FTPS Gateway18-02-2022 kl. 07:3118-02-2022 kl. 07:31

FTPS Gateway er lukket for indsendelse af filer den 23/2-2022 mellem kl.18:30 og 21:30.

18-02-2022 07:31:00
Systemet vil ikke være tilgængeligt d. 21. februar 202217-02-2022 kl. 13:5017-02-2022 kl. 13:50

Systemet vil ikke være tilgængeligt mandag d.  21. februar 2022 kl. 7-17 grundet systemopdatering.

Vi beklager ulejligheden.

17-02-2022 13:50:00
Nye indberetningsvejledninger for kvartal 202210-02-2022 kl. 11:1610-02-2022 kl. 11:16

Der er udgivet indberetningsvejledninger for kvartal 2022 på disse systemer:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve

Find vejledningerne på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for kvartal 2022 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

10-02-2022 11:16:00
Vejledning, inddragelse af uidentificerede depoter og konti28-01-2022 kl. 13:4528-01-2022 kl. 13:45

Der er udgivet vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti for 2021.

Vejledningen er generelt opdateret, herunder tidsplan for de enkelte spærringsår.

Find vejledningen på skat.dk/ekapital under "årsbreve og tværgående information".

28-01-2022 13:45:00
Vejledning, inddragelse af uidentificerede depoter og konti28-01-2022 kl. 13:4528-01-2022 kl. 13:45

Der er udgivet vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti for 2021.

Vejledningen er generelt opdateret, herunder tidsplan for de enkelte spærringsår.

Find vejledningen på skat.dk/ekapital under "årsbreve og tværgående information".

28-01-2022 13:45:00
VP-liste pr. 31.12.202114-01-2022 kl. 10:5314-01-2022 kl. 10:53

Liste over værdipapirer registreret i VP pr. 31.12.2021 er lagt under Årsbrev 2021 - klassifikationslister.

Årsbrevet er desuden opdatere med:

- Liste over landekoder der anvendes i systemerne

- Liste med fejl- og advisnumre for 2021

14-01-2022 10:53:00
Systemet vil ikke være tilgængeligt d. 15.-16. januar 202213-01-2022 kl. 14:0113-01-2022 kl. 14:01

Systemet vil ikke være tilgængeligt lørdag d. 15. januar og søndag d. 16. januar 2022.

Grundet systemopdateringer på et centralt system vil det desværre ikke være muligt, at tilgå systemet til indberetning af kapitaludlodninger fra andelsforeninger i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden.

13-01-2022 14:01:00
PensionDiverse utilgængeligt d. 15.-16. januar 202213-01-2022 kl. 13:5813-01-2022 kl. 13:58

Systemet vil ikke være tilgængeligt lørdag d. 15. januar og søndag d. 16. januar 2022.

Grundet systemopdateringer på et centralt system vil det desværre ikke være muligt, at tilgå systemet til indberetning af PensionDiverse i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden.

13-01-2022 13:58:00
Systemet vil ikke være tilgængeligt d. 15.-16. januar 202213-01-2022 kl. 13:5513-01-2022 kl. 13:55

Systemet vil ikke være tilgængeligt lørdag d. 15. januar og søndag d. 16. januar 2022.

Grundet systemopdateringer på et centralt system vil det desværre ikke være muligt, at tilgå systemet til indberetning af Rente i ovenstående tidsrum.

Vi beklager ulejligheden. 

13-01-2022 13:55:00
Indberetning via NTSE (TastSelv)13-01-2022 kl. 08:0513-01-2022 kl. 08:05

Grundet servicevindue fra lørdag den 15/1-2022 fra kl. 20:30 til 16/1-2022 kl. 06:00 er der IKKE mulighed for at benytte TastSelv i dette tidsrum. Filoverførsel via FTPS Gateway bliver ikke berørt.

13-01-2022 08:05:00
Indberetning via NTSE (TastSelv)13-01-2022 kl. 08:0513-01-2022 kl. 08:05

Grundet servicevindue fra lørdag den 15/1-2022 fra kl. 20:30 til 16/1-2022 kl. 06:00 er der IKKE mulighed for at benytte TastSelv i dette tidsrum. Filoverførsel via FTPS Gateway bliver ikke berørt.

13-01-2022 08:05:00
Indberetning via NTSE (TastSelv)13-01-2022 kl. 08:0513-01-2022 kl. 08:05

Grundet servicevindue fra lørdag den 15/1-2022 fra kl. 20:30 til 16/1-2022 kl. 06:00 er der IKKE mulighed for at benytte TastSelv i dette tidsrum. Filoverførsel via FTPS Gateway bliver ikke berørt.

13-01-2022 08:05:00
SF Tele - lukning af ukrypterede 3270 forbindelser12-01-2022 kl. 09:5812-01-2022 kl. 09:58

Skatteforvaltningen har valgt at lukke for ukrypterede 3270 forbindelser mandag den 24. januar 2022.

Opdateringen berører ikke brugerens rettigheder, bruger bibeholder gældende autorisation og password

Der er udarbejdet en vejledning i hvordan man omlægger til krypteret forbindelse. Denne er vedhæftet vores mail, så I kan udlevere såfremt der kommer henvendelser. Det er også muligt at få hjælp til omlægning fra vores leverandør, hvis der er behov. Her kan I sende sagen til platformejer (se kontaktinfo nedenfor) med minimum følgende oplysninger:

 • Firma
 • W-nummer
 • Evt. brugernummer
 • Kontaktperson
 • Beskrivelse af fejl
 • IP adresse/IP range (den som anvender/bruger kommer fra)
 • Skærmdump af login siden

Kontakt skal gå via Platformejer:

Helle Brønager HB@ufst.dk 72372550

Anna S Weitling ASW@ufst.dk 72381145

12-01-2022 09:58:00
SF Tele - lukning af ukrypterede 3270 forbindelser12-01-2022 kl. 09:5812-01-2022 kl. 09:58

Skatteforvaltningen har valgt at lukke for ukrypterede 3270 forbindelser mandag den 24. januar 2022.

Opdateringen berører ikke brugerens rettigheder, bruger bibeholder gældende autorisation og password

Der er udarbejdet en vejledning i hvordan man omlægger til krypteret forbindelse. Denne er vedhæftet vores mail, så I kan udlevere såfremt der kommer henvendelser. Det er også muligt at få hjælp til omlægning fra vores leverandør, hvis der er behov. Her kan I sende sagen til platformejer (se kontaktinfo nedenfor) med minimum følgende oplysninger:

 • Firma
 • W-nummer
 • Evt. brugernummer
 • Kontaktperson
 • Beskrivelse af fejl
 • IP adresse/IP range (den som anvender/bruger kommer fra)
 • Skærmdump af login siden

Kontakt skal gå via Platformejer:

Helle Brønager HB@ufst.dk 72372550

Anna S Weitling ASW@ufst.dk 72381145

12-01-2022 09:58:00
Servicevindue lørdag den 15/1-2022 fra kl. 20:30 til 16/1-2010-01-2022 kl. 13:1410-01-2022 kl. 13:14

CRS/FATCA er utilgængelig pga servicevindue lørdag den 15/1-2022 fra kl. 20:30 til 16/1-2022 kl. 06:00 på DCS (adgangssystemet).

10-01-2022 13:14:00
Indberetningsvejledninger 2021 version 2.0 (UDBY+IFPA 2235)21-12-2021 kl. 10:1921-12-2021 kl. 10:19

Følgende indberetningsvejledninger årsultimo 2021 version 2.0 er udgivet:

 • Investeringsbeviser mv.: Beholdning, udbytte, udlodning og geninvestering 2021 (IFPA 2235)
 • Indberetning om aktieudbytte 2021 (UDBY 2276)

Vejledningerne er tilrettet i forhold til depotkoder, som følge af regler fastlagt i bekendtgørelse om kildeskat nr. 2104 af 23-11-2021.

Find vejledningerne på skat.dk/værdipapirer under "Vejledninger".

21-12-2021 10:19:00
Ny indberetningsvejledning for 2021 - Pensiondiverse15-12-2021 kl. 15:3815-12-2021 kl. 15:38

Der er udgivet indberetningsvejledning for årsultimo 2021 på pensiondiverse.

Find vejledningen på skat.dk/indberet-pension under "Indberetningsvejledninger".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for årsultimo 2021 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

15-12-2021 15:38:00
VP-liste pr. 1.12.202114-12-2021 kl. 11:1514-12-2021 kl. 11:15

Liste over værdipapirer registreret i VP pr. 1.12.2021 er lagt under Årsbrev 2022 - klassifikationslister.

14-12-2021 11:15:00
Indberetning af afgiftsfrie udbetalinger i PAF14-12-2021 kl. 10:5614-12-2021 kl. 10:56

PAF systemet er fra 1. januar 2022 klar til at modtage indberetninger om afgiftsfrie udbetalinger. Bekendtgørelsen herom træder i kraft den 1. januar 2022. 

Den 24. juni 2021 informerede Skattestyrelsen på driftsloggen, at indberetningen af de afgiftsfrie udbetalinger blev udskudt indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Dette er sket med bekendtgørelse af 2216 af 29. november 2021.

Ændringen betyder, at såfremt en udbetaling efter PBL § 32, stk. 1, består af et beløb, der er afgiftspligtigt, og et andet beløb, der er afgiftsfrit, så skal anmeldelsen omfatte oplysninger om den afgiftspligtige del og den afgiftsfrie del. Er udbetalingen helt afgiftsfri, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse til Skatteforvaltningen af det afgiftsfri beløb inden 3 hverdage (bankdage) efter udbetalingen.

Har et pensionsinstitut foretaget helt afgiftsfri udbetalinger efter PBL § 32, stk. 1, i perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse af de afgiftsfri beløb til Skatteforvaltningen senest den 20. januar 2022.

Feltet er alene et oplysningsfelt og kontrolfelt, og bruges af Skattestyrelsen til udsøgninger i kontrolarbejdet. Vejledninger og blanketter tilpasses.

De nødvendige tekniske specifikationer for "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" (XML-strukturen) blev ændret pr. 1. juli 2021 og beskrivelserne kan hentes under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)" her Skat.dk: Indberet pension (ccta.dk).

14-12-2021 10:56:00
Ny indberetningsvejledning for 202130-11-2021 kl. 13:2030-11-2021 kl. 13:20

Indberetningsvejledning for 2021 til kapitaludlodninger fra andelsforeninger er udgivet.

Find vejledningen på skat.dk/indberet-kapitaludlodninger under "Vejledninger og skabelon".

30-11-2021 13:20:00
Ny indberetningsvejledning for 2021 - Aktiesparekonto26-11-2021 kl. 11:0426-11-2021 kl. 11:04

Indberetningsvejledning for 2021 til aktiesparekonto er udgivet.

Find vejledningen på skat.dk/indberet-aktiesparekonto under "Indberetning og vejledninger".

26-11-2021 11:04:00
NY meddelelse - Brugertest uge 47-50 på CPS22-11-2021 kl. 12:0122-11-2021 kl. 12:01

FTPs Gateway lukkede for produktionsdata d. 15. november 2021 kl. 23.59 (uge 46).

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på CPS.

Alt materiale/filer, der modtages i denne periode, anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og dette sendes ikke i produktion.

Sæt også jeres produktionskørsler vedrørende indberetning af diskvalificerende udbetalinger i bero i denne periode, da data ikke bliver ajourført på registret for diskvalificerende udbetalinger.

FTPs Gateway åbner igen for produktionsdata d. 20. december 2021 kl. 00.01 (uge 51).

Materiale/filer der modtages i uge 51/2021 vil blive behandlet i 1. produktionskørsel i uge 1/2022.

Brugertest på Gateway

Der er åbnet for brugertest fredag den 19. november 2021 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 16. december 2021 kl. 23.59 (uge 50).

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Lukning af SF-Tele system for online indberetning:

Der blev lukket for SF-Tele onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Lukning af TastSelv Erhverv (fil-upload):

Der blev lukket mandag den 15. november 2021 kl. 23.59 (uge 46/2021).
Der åbnes igen mandag d. 3. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Lukning af TastSelv Erhverv (enkeltindberetning):

Der blev lukket onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen mandag d. 3. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Se mere information om brugertest i opdateret Årsbrev 2021 på skat.dk/ekapital.
Indberetningsvejledningerne om diskvalificerende udbetalinger og Edb-indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik på skat.dk/indberet-pension bliver ikke opdateret med dato for udskydelse af åbning af SF-Tele og 1. produktionskørsel.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.

22-11-2021 12:01:00
Brugertest uge 47-50 på værdipapirsystemerne09-11-2021 kl. 08:0609-11-2021 kl. 08:06

Brugertest uge 47-50

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på værdipapirsystemerne.

Alt materiale/filer der modtages i denne periode anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og dette sendes ikke i produktion.

Materiale/filer der modtages i uge 51/2021 vil blive behandlet i 1. produktionskørsel i uge 1/2022.

Brugertest på Gateway

Der åbnes for brugertest fredag den 19. november 2021 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 16. december 2021 kl. 23.59 (uge 50).

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Lukning af SF-Tele system for online indberetning til AKSA, BHOL, UDBY og OBLG:

Der lukkes for SF-Tele onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Se mere information om brugertest i opdateret Årsbrev 2021 på skat.dk/ekapital.
Indberetningsvejledningernes afsnit 10 bilag 1 på skat.dk/værdipapirer bliver ikke opdateret med dato for udskydelse af åbning af SF-Tele og 1. produktionskørsel.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.

09-11-2021 08:06:00
Brugertest uge 47-50 på CPS09-11-2021 kl. 07:5609-11-2021 kl. 07:56

Brugertest uge 47-50

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på CPS.

Alt materiale/filer, der modtages i denne periode, anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og dette sendes ikke i produktion.

Sæt også jeres produktionskørsler vedrørende indberetning af diskvalificerende udbetalinger i bero i denne periode, da data ikke bliver ajourført på registret for diskvalificerende udbetalinger.

Materiale/filer der modtages i uge 51/2021 vil blive behandlet i 1. produktionskørsel i uge 1/2022.

Brugertest på Gateway

Der åbnes for brugertest fredag den 19. november 2021 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 16. december 2021 kl. 23.59 (uge 50).

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Lukning af SF-Tele system for online indberetning:

Der lukkes for SF-Tele onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Lukning af TastSelv Erhverv (fil-upload):

Der lukkes mandag den 15. november 2021 kl. 23.59 (uge 46/2021).
Der åbnes igen mandag d. 20. december 2021 kl. 00.01 (uge 51/2021).

Lukning af TastSelv Erhverv (enkeltindberetning):

Der lukkes onsdag den 17. november 2021 kl. 16.00 (uge 46/2021).
Der åbnes igen onsdag d. 5. januar 2022 kl. 08.00 (uge 1/2022).

Se mere information om brugertest i opdateret Årsbrev 2021 på skat.dk/ekapital.
Indberetningsvejledningerne om diskvalificerende udbetalinger og Edb-indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik på skat.dk/indberet-pension bliver ikke opdateret med dato for udskydelse af åbning af SF-Tele og 1. produktionskørsel.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.

09-11-2021 07:56:00
Brugertest uge 47-50 på Gateway09-11-2021 kl. 07:3409-11-2021 kl. 07:34

Brugertest uge 47-50

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på AKFA.

Alt materiale/filer der modtages i denne periode anses som værende brugertestmateriale i 2021 format og dette sendes ikke i produktion.

Materiale/filer der modtages i uge 51/2021 vil blive behandlet i 1. produktionskørsel i uge 1/2022.

Brugertest på Gateway

Der åbnes for brugertest fredag den 19. november 2021 kl. 00.01 (uge 46).
Der lukkes for brugertest torsdag den 16. december 2021 kl. 23.59 (uge 50).

Testresultat vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Se mere information om brugertest i indberetningsvejledningens afsnit 5 på skat.dk/indberet-kontingenter.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte eKapital på ekapital@sktst.dk eller telefon 72 38 02 10.

09-11-2021 07:34:00
Der er åbnet for årsultimo 202129-10-2021 kl. 09:5929-10-2021 kl. 09:59

Det er åbnet for årsultimo 2021.

I kan anvende følgende funktioner:

 • Test på TFE* (Test For Erhverv)
 • Validering og indberetning

*Anvend kun testdata på TFE.

Vi opfordrer jer til at validere data i produktion, før I indberetter.

Gældende XML for årsultimo 2021 og kvartal 2022

Læs mere om versionering af XML på skat.dk/rente, under teknisk vejledning og information og i teknisk vejledning rente afsnit 9 bilag 1.

29-10-2021 09:59:00
Nye indberetningsvejledninger for 202129-10-2021 kl. 08:3529-10-2021 kl. 08:35

Der er udgivet indberetningsvejledninger for 2021 på disse systemer:

 • Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)
 • Edb-indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik (CPS)
 • Indberetning af diskvalificerende udbetalinger

Find vejledningerne på skat.dk/indberet-pension under Indberetningsvejledninger.

Indberetningsvejledning vedrørende pensiondiverse udkommer snarest. Driftsloggen bliver opdateret, når vejledningen bliver udgivet.

29-10-2021 08:35:00
Teknisk vejledning rente og XML-eksempler er opdateret21-10-2021 kl. 15:2121-10-2021 kl. 15:21

Teknisk vejledning rente er opdateret med følgende:

 • Namespace for årsultimo 2021 er ændret til 2021/01/01
 • Tilføjelser til struktur for udlån og prioritetslån (KundeordningBeløb)
 • PensionDiverse har fået ny KontoTypeKode 5
 • Præcisering af hvornår rapporten bliver opdateret, se afsnit 1.6
 • Præcisering af fejl MD5 hash af datafil, se afsnit 4.5
 • Tilføjelse af nye fejl- og adviskoder, se afsnit 9 bilag 4

Vejledning om registrering af certifikater, roller og rettigheder er blevet en selvstændig vejledning.

Find de to vejledninger på skat.dk/rente under "Teknisk vejledning og information".

XML eksempler er opdateret og tilrettet årsultimo 2021.

Find eksemplerne på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

21-10-2021 15:21:00
Indberetningsvejledninger for årsultimo 2021 (UDBY og IFPA)19-10-2021 kl. 10:2819-10-2021 kl. 10:28

Der er udgivet indberetningsvejledninger for årsultimo 2021 på disse systemer:

 • Udbytte af aktier (UDBY)
 • Beholdning, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser (IFPA 2235)

Begge vejledninger indeholder både årsultimo 2021 og den løbende indberetning af udbytter for 2022.

Find vejledningerne på skat.dk/værdipapirer under "Vejledninger".

19-10-2021 10:28:00
Nye indberetningsvejledninger for årsultimo 202113-10-2021 kl. 11:5913-10-2021 kl. 11:59

Der er udgivet indberetningsvejledninger for årsultimo 2021 på disse systemer:

 • Køb og salg af aktier
 • Beholdning af aktier
 • Finansielle aftaler og kontrakter
 • Provisioner
 • Obligationsrente- og beholdning
 • Køb, salg og indfrielse af obligationer

Find vejledningerne på skat.dk/værdipapirer under "Vejledninger".

Indberetningsvejledninger vedrørende aktiesparekonto, udbytte af aktier (UDBY) samt beholdning, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser (IFPA 2235) udkommer snarest. Driftsloggen bliver opdateret, når vejledningerne bliver udgivet.

13-10-2021 11:59:00
Ny indberetningsvejledning for 202111-10-2021 kl. 11:4811-10-2021 kl. 11:48

Der er udgivet ny indberetningsvejledning for 2021:

 • Indberetning af faglige kontingenter og a-kassebidrag 2021

Find vejledningen på skat.dk/indberet-kontingenter under "Vejledninger og hjælp"

11-10-2021 11:48:00
Nye indberetningsvejledninger for 202111-10-2021 kl. 11:2911-10-2021 kl. 11:29

Der er udgivet følgende indberetningsvejledninger for 2021:

 • Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver
 • Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver
 • Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver

Find vejledningerne på skat.dk/indberet-gaver under "Vejledninger"

11-10-2021 11:29:00
Ikke adgang til SF-Tele via 3270 Webklient30-09-2021 kl. 13:4501-10-2021 kl. 15:27

De tekniske problemer med adgangen til SF-Tele via Webklient er løst og systemet er nu åbent.

30-09-2021 13:45:00
Ikke adgang til SF-Tele via 3270 Webklient30-09-2021 kl. 13:4501-10-2021 kl. 15:27

De tekniske problemer med adgangen til SF-Tele via Webklient er løst og systemet er nu åbent.

30-09-2021 13:45:00
Ikke adgang til SF-Tele via 3270 Webklient30-09-2021 kl. 13:4501-10-2021 kl. 15:27

De tekniske problemer med adgangen til SF-Tele via Webklient er løst og systemet er nu åbent.

30-09-2021 13:45:00
Nye indberetningsvejledninger for årsultimo 202101-10-2021 kl. 12:4801-10-2021 kl. 12:48

Der er udgivet indberetningsvejledninger for årsultimo 2021 på disse systemer:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve
 • Indlån

Find vejledningerne på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning
Eksemplerne er endnu ikke udgivet. Driftsloggen bliver opdateret, når eksemplerne bliver udgivet.

Teknisk vejledning rente
Teknisk vejledning er endnu ikke udgivet. Driftsloggen bliver opdateret, når den tekniske vejledning bliver udgivet.

01-10-2021 12:48:00
Opdatering til TastSelv Erhverv den 21. september 2021.20-09-2021 kl. 14:1520-09-2021 kl. 14:15

Kære indberetter

 

Vi foretager opdatering til TastSelv Erhverv den 21. september 2021.

Opdateringen gør det muligt for alle indberettere at se alle deres egne indberetninger.

Opdateringen betyder samtidigt, at der for nuværende ikke vil være mulighed for at filtrere dine indberetninger på TastSelv Erhverv.

 

Beklager de gener det må give.

 

Mvh.

Skattestyrelsen

20-09-2021 14:15:00
Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Opdateringer14-09-2021 kl. 15:4814-09-2021 kl. 15:48

CRS/FATCS, CBC og DAC1 er lukket pga opdateringer.

14-09-2021 15:48:00
Årsbrev indkomståret 2021 er udgivet på skat.dk06-08-2021 kl. 11:2506-08-2021 kl. 11:25

Årsbrev indkomståret 2021 (Årsultimoindberetning 2021 og løbende indberetning 2022) er udgivet.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

06-08-2021 11:25:00
Årsbrev indkomståret 2021 er udgivet på skat.dk06-08-2021 kl. 11:2506-08-2021 kl. 11:25

Årsbrev indkomståret 2021 (Årsultimoindberetning 2021 og løbende indberetning 2022) er udgivet.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

06-08-2021 11:25:00
Årsbrev indkomståret 2021 er udgivet på skat.dk06-08-2021 kl. 11:2506-08-2021 kl. 11:25

Årsbrev indkomståret 2021 (Årsultimoindberetning 2021 og løbende indberetning 2022) er udgivet.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

06-08-2021 11:25:00
Svar vedr. oprettelsesdatoen fra Årsultimomødet juni 202114-07-2021 kl. 19:3214-07-2021 kl. 19:32

Her gives svar på spørgsmål om oprettelsesdatoen. Spørgsmålet blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Hvad angår forsikringspolicer, er det så tegningsdatoen, der er gældende for alle skattekoder - uanset at de måske er kommet til over tid?

Svar
Det er aftaledatoen for den enkelte skattekode, der skal indberettes som oprettelsesdato.

Spørgsmål
Skal oprettelsesdatoen følge med ved flytning til andet pensionsinstitut?

Svar
Kravet om indberetning af oprettelsesdatoen skal ses i relation til reglerne om identifikation af pensionskunden. Det betyder, at en ændring af pensionsaftalen fra og med den 1. juli 2016 kræver indberetning af TIN-nr.

Der skal ske indberetning om TIN-nr., hvis en ordning den 1. juli 2016 eller senere er overført til et andet institut uden ændring af pensionsbetingelserne i øvrigt. Oprettelsesdatoen skal indberettes med datoen for oprettelsen i det nye institut. Det er fortsat datoen på det oprindelige oprettelsestidspunkt af ordningen/skattekoden, der er gældende i forbindelse med opgørelse af pensionsudbetalingsalderen.

Generel information om oprettelsesdatoen

For indkomståret 2021 og frem skal indberetningen til CPS i individerne 2250 og 2251 indeholde oplysninger om oprettelsesdatoen for pensionsordningen.

Oprettelsesdatoen skal anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Det er aftaledatoen for den enkelte ordning/skattekode, der skal indberettes som oprettelsesdato.

Hvis oprettelsesdatoen på gamle pensionsordninger eller -konti er ukendt, anvendes oprettelsesdatoen 1900-01-01. Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for ordninger, der er oprettet/aftalt fra og med den 1. juli 2016. Det gælder også, hvis en ordning, der var oprettet/aftalt før den 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Ordninger oprettet eller aftalt efter 1. juli 2016

En valutaudlænding der efter 1. juli 2016 opretter en pensionsordning/-konto skal oplyse om identifikationsnummer (TIN) efter reglerne i det pågældende bopælsland.

Ændres eller udvides aftaler oprettet eller aftalt før den 1. juli 2016, fx ved ændringer i aftalen, skal der indhentes oplysning om identifikationsnummer (TIN). Ændring af kundens bopælsadresse ses ikke som en ændring eller udvidelse af kundeforholdet.

Hvis den, der skal indberettes om, ikke har oplyst TIN efter reglerne i den pågældendes bopælsland, men har oplyst TIN efter reglerne i det land, hvor pågældende er skattepligtig, accepteres dette TIN i indberetningen.

Indberetningspligten følger af Bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven) og er videreført i Bekendtgørelse om skatteindberetning (SIB) § 3 stk. 2.

Når kravet om indberetning af oprettelsesdatoen skal ses i relation til reglerne om identifikation af pensionskunden, betyder det, at en ændring af pensionsaftalen fra og med den 1. juli 2016 fordrer indberetning af TIN-nr., men datoen for oprettelsen af ordningen/skattekoden er fortsat det oprindelige tidspunkt.

I forbindelse med ændring i aftalegrundlaget har instituttet været i kontakt med kunden og er derfor forpligtet til at få evt. manglende identifikationsoplysninger til at opfylde omfanget af indberetningspligten, som trådte i kraft fra 1. juli 2016.

Eksempelvis skal der indberettes om TIN-nr., hvis en ordning den 1. juli 2016 eller senere er overført til et andet institut uden ændring af pensionsbetingelserne i øvrigt. Oprettelsesdatoen skal i så fald indberettes med datoen for oprettelsen i det nye institut.

Se afsnit Identifikationsoplysninger i Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2020 (skat.dk)

En pensionsordning må ikke oprettes, før der er afgivet identifikations-oplysninger

Det står i Skatteindberetningsloven § 52, stk. 2, nr. 3 og 4.

Følgende fremgår bl.a. af noterne til skatteindberetningslovens § 52 (220):

Der er ikke noget til hinder for, at identifikationsoplysningerne afgives af en anden end den, der skal indberettes oplysninger om. Der er således f.eks. intet til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med oprettelse af en pensionsordning i ansættelsesforhold afgiver oplysninger om den ansattes identitet ved oprettelsen af ordningen. I den forbindelse er den ansatte forpligtet til at give arbejdsgiveren de nødvendige oplysninger, da arbejdsgivers afgivelse af oplysninger sker på vegne af den ansatte.

14-07-2021 19:32:00
Svar på diverse spørgsmål fra Årsultimomødet juni 202114-07-2021 kl. 13:3314-07-2021 kl. 13:33

Her gives svar på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Tilbagebetaling af ophørspension og sportspension kræver vel ikke tilladelse jf. Pensionsbeskatningsloven?

Svar
Sportspension kræver ikke tilladelse. Dette var fejlagtigt anført i plancherne på Årsultimomødet.

Ophørspension:
Se PBL § 22 og de nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 § 10, stk. 4.
Juridisk Vejledning, afsnit C.A.10.2.3.5:

Den selvstændige skal bede pensionsinstituttet om at betale beløbet tilbage. Skattestyrelsen skal godkende størrelsen af det overskydende beløb inden anmodningen. Pensionsinstituttet skal sikre sig, at Skattestyrelsen har godkendt, inden det udbetaler det overskydende beløb.

Tilsvarende gælder det, at hvis betingelserne for at oprette en PBL § 15-ordning ikke har været opfyldt, kan pensionsinstituttet udbetale det indbetalte beløb. Den selvstændige skal anmode pensionsinstituttet om tilbagebetaling. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen sikre sig, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at betingelserne for at oprette ordningen ikke er opfyldt. Se bekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Spørgsmål
Kommer der en beskrivelse af, hvordan rettelser gennemføres jævnfør Pensionsbeskatningslovens § 22 E (30-dages reglen)?

Svar
Kommende Vejledning om indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og Indberetning af pensiondiverse vil beskrive rettelsesforløbet. Se i øvrigt Driftsloggen under Information om Pension den 3. marts 2021. Udvidet korrektionsmulighed iht. PBL § 22 E

Spørgsmål
Er det muligt at fremsøge invaliderede indberetninger sammen med gældende indberetning ved søgning på cpr-nr.?

Svar
Dette er ikke en mulighed, fordi der kun søges i gældende indberetninger, og en invalideret indberetning er ikke gældende.

Invaliderede indberetninger kan fremsøges under: Tidligere indberetninger -> søg i konti og under Status (for indberetningen) vælge -> Invalideret.

Spørgsmål
Kommer der en afklaring omkring præmiefritagelse?

Svar
Der arbejdes på afklaring af den indberetningsmæssige behandling af diverse produkter berørt af præmiefritagelse – herunder aldersordning.

Vi forventer at medtage afklaringerne i vejledningen Indberetning af pensiondiverse for 2021.

Spørgsmål
Er der nogen krav til rettelsesindberetningen?
Spørgsmålet gælder rettelser til CPS efter de vedtagne periodiseringsregler for pensionskasser og forsikringsselskaber jf. Pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, § 18, stk. 1 og § 19, stk. 1 mm

Svar
Ved korrektion til et kalenderår af allerede foretagne indberetninger af forfaldne præmier og bidrag skal eventuelle korrektioner omfattet af nævnte paragrafer indberettes med rettekode 1.
2020/2021_l69_som_fremsat.pdf (ft.dk)

14-07-2021 13:33:00
Fejl i søgefunktionen for bureauer (Pensiondiverse)18-05-2021 kl. 08:5206-07-2021 kl. 21:50

Søgefunktionen virker igen.

18-05-2021 08:52:00
Fejl i søgefunktionen (Søg i konti) for bureauer18-05-2021 kl. 08:5006-07-2021 kl. 21:49

Søgefunktionen virker igen.

18-05-2021 08:50:00
Fristudskydelse for ophørspensioner (PBL § 15 A)30-06-2021 kl. 14:5130-06-2021 kl. 14:51

Der skal præciseres, at indbetalingsfristen og indberetningsfristen for ophørspensioner (PBL § 15 A) igen i år er udskudt med 2 måneder.

Fristen for indbetaling er udskudt fra 30. juni 2021 til 1. september 2021.

Fristen for indberetning er udskudt fra 1. august 2021 til 1. oktober 2021.

30-06-2021 14:51:00
OBS! Indberetning af afgiftsfri deludbetaling - Præcisering25-06-2021 kl. 13:2225-06-2021 kl. 13:22

Præcisering af det tekniske set up i forbindelse med udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling

Den 24. juni 2021 blev det meddelt på driftsloggen, at Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads.

Det fremgår af driftsloggen, at der i perioden fra den 1. juli 2021 og indtil bekendtgørelsen for indberetninger er på plads, ikke må indberettes afgiftsfrie deludbetalinger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

Det bemærkes i den forbindelse, at de tekniske specifikationer, som er offentliggjort på skat.dk, fortsat er gældende fra den 1. juli 2021, men feltet om afgiftsfrie deludbetalinger skal indtil videre ikke udfyldes. Se de tekniske specifikationer under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)", "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" på Skat.dk/Indberet-pension.

Hvis der i denne mellemliggende periode bliver indberettet oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger, vil indberetningen ikke blive modtaget og returneret med fejlnummer 3317.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere, så snart det bliver muligt at indberette, forventelig i løbet af efteråret 2021.

25-06-2021 13:22:00
OBS! Indberetning af afgiftsfrie deludbetalinger udskydes24-06-2021 kl. 15:0824-06-2021 kl. 15:08

OBS Udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling – ny dato meldes ud snarest

Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfri deludbetaling indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Det er alene tale om oplysninger, der indberettes i et oplysnings- og kontrolfelt.

I den mellemliggende periode fra 1. juli 2021 til bekendtgørelsen er på plads, må der ikke ske indberetninger af disse oplysninger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

De nødvendige vejledninger vil blive justeret i henhold hertil.

Skattestyrelsen har tidligere på driftsloggen den 12. maj 2021 informeret om, at der skal ske indberetning af afgiftsfrie deludbetalinger pr. 1. juli 2021. Datoen for indberetning af oplysninger om disse udbetalinger udsættes indtil videre. Så snart Skattestyrelsen åbner for kunne modtage oplysningerne, kan institutterne sende oplysninger om de afgiftsfrie deludbetalinger, der er sket siden 1. juli 2021.

De omhandlede indberetninger, der nu udskydes, er oplysninger vedrører afgiftsfrie deludbetalinger foretaget efter PBL § 32, stk. 1, som ændret ved lov nr. 2197 af 29. december 2020, og omfatter indberetninger via blanket 07.049 (Kapitalpension P30) og 07.050 (Ratepension mv. P31). Feltet om afgiftsfrie deludbetalinger må således indtil videre ikke udfyldes.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere så snart det bliver muligt at indberette, forventeligt i løbet af efteråret 2021.

24-06-2021 15:08:00
Implementering af oprettelsesdato (kontostartdato)01-06-2021 kl. 16:4801-06-2021 kl. 16:48

Vi har tidligere annonceret, at individ 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en oprettelsesdato (kontostartdato). Ressourcemæssige årsager resulterede imidlertid i, at individerne ikke blev udvidet til indberetningen for indkomståret 2020.

For indkomståret 2021 og frem vil oprettelsesdatoen være implementeret.

For både individ 2250 og 2251 vil individstrukturen være udvidet med oprettelsesdatoen med formatet ÅÅÅÅMMDD. Formatet starter for begge individer i position 70 og slutter i position 77.

Individ 7021 (fejllisteindividet) er tilsvarende udvidet med oprettelsesdatoen i position 74 til 81.

Oprettelsesdatoen anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1. juli 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.), og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af § 52 i skatteindberetningsloven.

Der henvises i øvrigt til Indberetningsvejledningen for CPS under emnerne Sekundære data.

01-06-2021 16:48:00
Invitation til informationsmøde 10. juni 202131-05-2021 kl. 11:1831-05-2021 kl. 11:18

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2021,

Torsdag den 10. juni 2021 fra kl. 9.00 - 13.00. 

Mødet vil igen i år blive afholdt som et virtuelt møde pga. Covid-19. Mødet vil foregå via Microsoft Teams. Mødet bliver ikke optaget.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter, EIS, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

Programmet er det delt op i 4 hovedpunkter: 

 1. 09:00-09:50: Tværgående emner (Rente-, pension- og værdipapirområdet)
 2. 10:00-10:50: Renteområdet
 3. 11:00-11:30: Pensionsområdet
 4. 12:00-13:00: Værdipapirområdet

I er velkommen til at deltage under de punkter, der har jeres interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis I har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet. 

Hvis I ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender, så skal tilmelding ske til Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag den 9. juni 2021, med oplysning om navn og mailadresse. I vil herefter få tilsendt et link til mødet samt uddybende program.

31-05-2021 11:18:00
Invitation til informationsmøde 10. juni 202131-05-2021 kl. 11:1831-05-2021 kl. 11:18

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2021,

Torsdag den 10. juni 2021 fra kl. 9.00 - 13.00. 

Mødet vil igen i år blive afholdt som et virtuelt møde pga. Covid-19. Mødet vil foregå via Microsoft Teams. Mødet bliver ikke optaget.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter, EIS, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

Programmet er det delt op i 4 hovedpunkter: 

 1. 09:00-09:50: Tværgående emner (Rente-, pension- og værdipapirområdet)
 2. 10:00-10:50: Renteområdet
 3. 11:00-11:30: Pensionsområdet
 4. 12:00-13:00: Værdipapirområdet

I er velkommen til at deltage under de punkter, der har jeres interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis I har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet. 

Hvis I ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender, så skal tilmelding ske til Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag den 9. juni 2021, med oplysning om navn og mailadresse. I vil herefter få tilsendt et link til mødet samt uddybende program.

31-05-2021 11:18:00
Invitation til informationsmøde 10. juni 202131-05-2021 kl. 11:1831-05-2021 kl. 11:18

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2021,

Torsdag den 10. juni 2021 fra kl. 9.00 - 13.00. 

Mødet vil igen i år blive afholdt som et virtuelt møde pga. Covid-19. Mødet vil foregå via Microsoft Teams. Mødet bliver ikke optaget.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter, EIS, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

Programmet er det delt op i 4 hovedpunkter: 

 1. 09:00-09:50: Tværgående emner (Rente-, pension- og værdipapirområdet)
 2. 10:00-10:50: Renteområdet
 3. 11:00-11:30: Pensionsområdet
 4. 12:00-13:00: Værdipapirområdet

I er velkommen til at deltage under de punkter, der har jeres interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis I har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet. 

Hvis I ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender, så skal tilmelding ske til Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag den 9. juni 2021, med oplysning om navn og mailadresse. I vil herefter få tilsendt et link til mødet samt uddybende program.

31-05-2021 11:18:00
Risiko for ustabilitet i kort tidsrum17-05-2021 kl. 16:5417-05-2021 kl. 16:54

Der kan forventes små udfald eller ustabilitet i en kort periode grundet tekniske opdateringer.


Ændringen er planlagt i dette tidsrum:
Start: 19.05.2021 16:00
Slut: 19.05.2021 16:30

17-05-2021 16:54:00
Afgiftsfrie deludbetalinger skal indberettes i PAF12-05-2021 kl. 16:5112-05-2021 kl. 16:51

Fra den 1. juli 2021 skal afgiftsfrie deludbetaling efter pensionsbeskatningsloven (PBL) § 32, stk. 2 indberettes til Skattestyrelsen. Det er vedtaget i lov nr. 2197 af 29. december 2020.

Som følge af vedtagelse af PBL § 32, stk. 2, er håndtering af afgiftsfrie deludbetalinger ændret, og alle afgiftsfrie deludbetalinger skal indberettes til Skattestyrelsen.

I tilknytning til denne ændring er blanketterne for indberetning af pensionsafgifter P30 og P31 ændret, og der er udarbejdet nye tekniske specifikationer for ”Schemaoplysninger” gældende fra og med den 1. juli 2021, som indberettere skal bruge.

Download de nye beskrivelser under ”Maskinel indberetning af pensionsafgifter (PAF)” Skat.dk: Indberet pension. Webservicebeskrivelsen er uændret.

Feltet er alene et oplysnings- og kontrolfelt og bruges af Skattestyrelsen til udsøgninger i kontrolarbejdet. Feltet indgår ikke i beregning af afgiften. Institutterne skal fortsat beregne afgiften som tidligere, men fremover skal den afgiftsfrie deludbetaling indberettes.

Fra den 31. maj – 11. juni 2021 vil det være muligt for B2B indberetter at teste ændringen i egen applikation op imod PAF-Demo webservice.

12-05-2021 16:51:00
Pensiondiverse er utilgængelig i dag ml. 12.45-14.0004-05-2021 kl. 09:5804-05-2021 kl. 09:58

Der er servicevindue i dag ml. 12.45-14.00.

04-05-2021 09:58:00
Systemet er utilgængelig i dag ml. 12.45-14.0004-05-2021 kl. 09:5704-05-2021 kl. 09:57

Der er servicevindue på Rente i dag ml. 12.45-14.00.

04-05-2021 09:57:00
Teknisk vejledning er opdateret28-04-2021 kl. 14:1728-04-2021 kl. 14:17

Teknisk vejledning Rente er opdateret på følgende områder:

Find vejledningen på skat.dk/rente under "Teknisk vejledning og information".

28-04-2021 14:17:00
Rente er ude af drift26-03-2021 kl. 12:4826-03-2021 kl. 12:59

Fejlen er løst og Rente er tilgængelig igen.

26-03-2021 12:48:00
Rente er ude af drift26-03-2021 kl. 12:4826-03-2021 kl. 12:59

Fejlen er løst og Rente er tilgængelig igen.

26-03-2021 12:48:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Opdaterede vejledninger for CRS og FATCA.16-03-2021 kl. 17:5716-03-2021 kl. 17:57

Kære Indberetter

Vejledningerne til indberetning for både CRS og FATCA er nu opdateret.

Du kan finde og læse mere om vejledningerne på skat.dk.

Venlig hilsen

Skattestyrelsen

16-03-2021 17:57:00
NYT: Anvendelse af nye koder for manglende US-TIN til FATCA09-03-2021 kl. 14:5509-03-2021 kl. 14:55

Skattestyrelsen har udarbejdet 3 spørgsmål og svar vedrørende anvendelse af de nye koder, for manglende US-TIN.

Det kan læse spørgsmål og svar på skat.dk, via dette link

 

Hilsen

Skattestyrelsen

09-03-2021 14:55:00
Udvidet korrektionsmulighed iht. PBL § 22 E03-03-2021 kl. 16:1403-03-2021 kl. 16:14

Den udvidede korrektionsmulighed er vedtaget i lov nr. 2197 af 29.12.2020

Med vedtagelse af § 22 E i Pensionsbeskatningsloven (PBL) er det blevet muligt helt eller delvist at tilbagebetale indbetalinger på pensionsordninger uden skattemæssige konsekvenser, hvis tilbagebetalingen sker senest 30 dage fra indbetalingstidspunktet. Fra 1. januar 2021 skal Skattestyrelsen som udgangspunkt alene godkende tilbagebetalingen, hvis den sker senere end 30 dage fra indbetalingstidspunktet.

Indbetalinger, som i løbet af indkomståret efterfølgende er tilbagebetalt senest 30 dage efter indbetalingen, skal med andre ord ikke indberettes særskilt til Skattestyrelsen (CPS), men nedskrives i indbetalingerne (tælleværket) på pensionsordningen. Når der tale om en hel eller delvis tilbagebetaling omfattet af PBL § 22 E, skal alene nettobeløbet indberettes (til CPS). Dette skal ske i forbindelse med årsultimo indberetningen (til CPS). Pensionsinstituttets indberetninger vil således efterfølgende afspejle det korrekte indbetalingsforløb på pensionsordningen.

Særlig regel over årsskiftet

For tilbagebetalinger, der foretages i året efter indbetalingen, gælder særlige regler.

Tilbagebetalingen skal ske senest den 19. januar, uanset der endnu ikke er gået 30 dage fra indbetalingen.

Hvis tilbagebetalingen omfattet af PBL § 22 E sker efter jeres pensionsdata ultimo året er trukket af jeres datacentral, skal I indberette om tilbagebetalingen med rettekode 1 (i CPS) senest den 20. januar.

Det tilbagebetalte beløb skal I desuden indberette til Pensiondiverse på en nyoprettet kontotype. Denne indberetning opskriver kundens formueindberetning/indestående.

Den nye kontotype skal benyttes fra 1. januar 2022, og Skattestyrelsen har igangsat udviklingen af den nye kontotype. Vi vil informere nærmere om dette via driftloggen senere på året.

lovforslaget til PBL § 22 E er listet en række eksempler, hvor den udvidede korrektionsmulighed er beskrevet.

03-03-2021 16:14:00
Fejl i ændring til søgefunktionen for bureauer23-02-2021 kl. 11:0826-02-2021 kl. 07:58

Fejlen er nu løst, og bureauer kan igen bruge søgefunktionen.

23-02-2021 11:08:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
Test af indberetning via FTPs Gateway25-02-2021 kl. 09:3425-02-2021 kl. 09:34

Der er brugerbåndtest fra den 23. februar 2021 til og med den 3. marts 2021 på ANPA. I kan i denne periode teste jeres indberetning, hvis I indberetter via FTPs Gateway.

Der er den 1. september 2020 sket en omlægning til en ny FTP Gateway, og vi anbefaler derfor, at I tester jeres indberetning, inden I foretager den ordinære indberetning.

I kan læse mere om indberetning af anparter i indberetningsvejledningen på skat.dk/anparter.

Den tekniske vejledning til FTPs Gateway kan I også finde på skat.dk/ekapital under Sådan indberetter du.

Hvis I indberetter via excel-skabelonen, skal I ikke teste jeres fil inden indberetning. 

Vi gør opmærksom på, at der er indberetningsfrist den 15. april 2021.  

25-02-2021 09:34:00
Ændringer til søgefunktionen for bureauer22-02-2021 kl. 10:1622-02-2021 kl. 10:16

Der er sket ændringer til, hvad et bureau kan se, hvis bureauet søger en rapport frem eller en kontoliste. 

Bureauer vil kunne se en forskel, hvis der er flere bureauer for en indberetningspligtig eller hvis den indberetningspligtige selv har indberettet om en konto, hvor bureauet ikke har indberettet på denne konto. 

Hvordan virkede søgningen før ændringen:

Begge bureauer kan se hele rapporten (Søgning via rapport) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle indberetninger, som den indberetningspligtige eventuelt selv foretager og de, som evt. to bureauer laver, vil være i rapporten.

Begge bureauer vil også kunne se hele kontolisten (Søg i konti) for en given periode for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle konti, som den indberetningspligtige eventuelt selv indberetter samt de to bureauer indberetter, vil være i kontolisten.

Hvordan virker søgningen fra i dag:

Fra i dag vil et bureau kun kunne se de konti, hvor bureauet har foretaget indberetning på og hvor bureauet fortsat har rettigheden fra den indberetningspligtige.

Hvis to bureauer har indberettet på samme KontoID, vil begge miste adgangen til at se denne konto. I denne situation er det kun den indberetningspligtige, der kan se denne konto i rapporten og i kontolisten.
Hvis den indberetningspligtige kun har indberettet på et KontoID, vil kun den indberetningspligtige se denne konto i rapporten og i kontolisten.

22-02-2021 10:16:00
CRS-indberetningen er forsat lukket05-02-2021 kl. 10:5016-02-2021 kl. 08:29

Kære Indberetter

Systemopdateringen er løst og det er nu muligt, at indberette til CRS.

Hilsen

Skattestyrelsen

05-02-2021 10:50:00
Åbnet for ny funktion - historik for en udlodning09-02-2021 kl. 20:4309-02-2021 kl. 20:43

Der er nu mulighed for at se historikken for en udlodning. Du finder den på "Oversigt over indberetning" - "Alle indberetninger for året" og under "Handlinger". 

Du vil kunne se alle indberetninger, der er foretaget på et UdlodningID.

09-02-2021 20:43:00
Nye indberetningsvejledninger for kvartal 202108-02-2021 kl. 07:5108-02-2021 kl. 07:51

Der er udgivet indberetningsvejledninger for kvartal 2021 på disse renteområder:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve

Find vejledningerne på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for kvartal 2021 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

08-02-2021 07:51:00
Nye regler for anvendelse af US-TIN til FATCA04-02-2021 kl. 08:3404-02-2021 kl. 08:34

Der er kommet nye regler for anvendelse af koder, når man som finansielt institut mangler amerikansk skatteidentifikationsnummer (US-TIN.) i henhold til FATCA-aftalen (Foreign Account Tax Compliance Act).

Reglerne betyder, at danske finansielle institutter skal ændre måden, hvorpå der indberettes manglende US-TIN. til Skattestyrelsen, efter at reglerne for anvendelse af 9*A ikke længere vil være en mulighed.

Reglerne for anvendelse af de nye koder har allerede virkning for indberetninger, som foretages til Skattestyrelsen til april i år, 2021

For mere information om de nye regler og webinar herom, kan du gå på skat.dk/fatca.

Hilsen

Skattestyrelsen

04-02-2021 08:34:00
Kan forekomme ustabilitet i dag mellem kl. 16.00-19.0026-01-2021 kl. 10:0426-01-2021 kl. 10:04

Der er servicevindue på Pensiondiverse i dag mellem kl. 16.00-19.00.

Der kan forventes ustabilitet i dette tidsrum.

26-01-2021 10:04:00
Kan forekomme ustabilitet i dag mellem kl. 16.00-19.0026-01-2021 kl. 07:5826-01-2021 kl. 07:58

Der er servicevindue på systemerne i dag mellem kl. 16.00-19.00.

Der kan forventes ustabilitet i dette tidsrum. 

26-01-2021 07:58:00
Kan forekomme ustabilitet i dag mellem kl. 16.00-19.0026-01-2021 kl. 07:5826-01-2021 kl. 07:58

Der er servicevindue på systemerne i dag mellem kl. 16.00-19.00.

Der kan forventes ustabilitet i dette tidsrum. 

26-01-2021 07:58:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler21-01-2021 kl. 13:4321-01-2021 kl. 13:43

Der er meldt servicevindue ud fra lørdag den 23.01.2021  kl 20.00 til søndag den 24.01.2021 kl 08.00.

21-01-2021 13:43:00
Problemer med indberetning af PAL § 2218-01-2021 kl. 12:1219-01-2021 kl. 12:38

Systemet kan nu igen modtage indberetninger PAL § 22-angivelser på blanket 07.082 via skat.dk.

Insitutter, der skal angive skat efter PAL § 22, skal derfor igen bruge den elektroniske angivelse.

Skattestyrelsens tidligere anvisninger af 18. januar 2021 om håndtering af PAL § 22 angivelser nævnt her på driftsinformationen for Pension er hermed ophævet.

18-01-2021 12:12:00
Åbnet for nye funktioner14-01-2021 kl. 09:3714-01-2021 kl. 09:37

Nye funktioner:

 • Indberet filen direkte fra valideringssiden
 • Nulindberetning (afsnit 1.2.1 i indberetningsvejledning)

Hvilken funktion kommer senere:

 • Historik for en udlodning (februar 2021)
14-01-2021 09:37:00
Sammenligningsrapport og Internet Explorer11-01-2021 kl. 09:3711-01-2021 kl. 09:37

Sammenligningsrapporter:

I kan nu hente sammenligningsrapporter på alle rentetyper. De bliver opdateret en gang om dagen, og det vil stå på sammenligningsrapporten, hvornår den er dannet. 

Internet Explorer:

I kan igen tilgå rente via Internet Explorer. 

11-01-2021 09:37:00
Adgang til TastSelv Erhverv på skat.dk04-01-2021 kl. 11:5604-01-2021 kl. 11:56

Der er flere, der har kontaktet os, da I ikke kan få adgang til Rente via TastSelv Erhverv på skat.dk. Det er vigtigt, at jeres browser er opdateret. 

Microsoft Edge:

I kan tilgå Rente, hvis I har version 87.0.664.66 fra 23. december 2020.

Chrome:

Der er kommet en ny opdatering, hvor det viser sig, at I skal give lov til pop up på skat.dk.

I skal gøre følgende:

 1. Åben Chrome
 2. Vælg menuen med de 3 prikker øverst til højre i browseren
 3. Vælg Indstillinger
 4. Vælg Sikkerhed og privatliv
 5. Under Sikkerhed og privatliv, vælg Indstillinger for websites
 6. Under Indhold, vælg pop op-vinduer og omdirigeringer
 7. Tilføj [*.]skat.dk 

I skal opdatere siden på skat.dk og derefter skulle I få adgang til Rente.

Internet Explorer:

I kan ikke tilgå Rente via Internet Explorer på TastSelv Erhverv på skat.dk

04-01-2021 11:56:00
Udfald på Rentesystemerne mellem kl 14 og 15 i dag18-12-2020 kl. 13:0418-12-2020 kl. 13:04

Grundet forberedelse af årsindberetning 2020, skal vi realese forbedringer i dag.

18-12-2020 13:04:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Lukket for indberetning på alle indberetsningskanaler18-12-2020 kl. 10:3218-12-2020 kl. 10:32

Der er servicevindue den 23.01.2021 fra kl 09.00 til den 24.01.2021 kl 09.00 grundet opdatering.

18-12-2020 10:32:00
Åbning for indberetning 202017-12-2020 kl. 16:0817-12-2020 kl. 16:08

Der er åbnet for indberetning af udlodninger for 2020. 

Nye funktioner:

 • Mulighed for at indberette enkeltvis
 • Rettelse af indberetning via "Oversigt over indberetninger"

Hvilke funktioner kommer senere:

 • Når I har valideret en fil, vil I kunne indberette filen fra valideringssiden, hvis I mener, at filen er klar til indberetning (uge 2 2021)
 • Nulindberetning (uge 2 2021)
 • Historik for en udlodning (februar 2021)

Hvor kan I finde yderligere information:

I kan på skat.dk/kapitaludlodninger under "Vejledninger og skabelon" finde:

 • Indberetningsvejledning for 2020
 • Skabelon til indberetning for 2020 (ændret i forhold til 2019)
 • Eksempler på indberetning for 2020
17-12-2020 16:08:00
Forespørgeadgang til DISK er sat i produktion10-12-2020 kl. 15:3110-12-2020 kl. 15:31

Adgangen til at forespørge på diskvalificerende udbetalinger (DISK) sker via DUPLA, der er Skatteforvaltningens udstillingsplatform.

For at kunne forespørge på diskvalificerende udbetalinger skal I oprette en dataudvekslingsaftale. Der henvises i den forbindelse til tidligere materiale udsendt af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer samtidig til, at I er tilmeldt forespørgeløsningen inden den 15. december.

Hvis I har spørgsmål til brug af forespørgeløsningen, skal I skrive til dataudstilling@ufst.dk.

10-12-2020 15:31:00
Kald til PAF-webservicen sker via services.extranet.skat.dk10-12-2020 kl. 12:3210-12-2020 kl. 12:32

Skattestyrelsen har i "Nyt for virksomheder" den 5. maj 2020 i forbindelse med udskiftning af Skattestyrelsens certifikat i webservicen til indberetning af pensionsafgifter (PAF/PBL) orienteret om, at alle kald til PAF/PBL-webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk.

Skattestyrelsen gør nu opmærksom på, at alle kald til PAF/PBL-webservicen fra den 1. januar 2021 skal ske via sitet services.extranet.skat.dk, og anden site vil være lukket.

Det henstilles til institutterne at undersøge forholdet, så alle PAF/PBL-webservice kald sendes til den korrekte site: services.extranet.skat.dk.

10-12-2020 12:32:00
Lukning af CRS-indberetningen09-12-2020 kl. 14:1709-12-2020 kl. 14:17

Som tidligere informeret, er det ikke muligt at indberette til CRS fra og med den 1. december 2020 og frem til den 1. februar 2021, fordi vi skal overgå til OECD’s nye CRS 2.0-skema.

Det har ikke været muligt rent teknisk, at lukke ned for indberetningen til CRS, uden at der også vil blive lukket ned for indberetningen til FATCA.

Indberetninger til CRS vil i perioden fra den 1. december 2020 og frem til den 1. februar 2021, ikke modtage kvitteringer. Det betyder at indberetningen ikke vil være gældende og at du skal indberette igen i det nye format, når vi åbner op for CRS 2.0-skema, efter den 1. februar 2021.

Du har som indberetter, stadig mulighed for at indberette til FATCA.

Beklager de gener det måtte medføre.

 

Med venlig hilsen

Skattestyrelsen

09-12-2020 14:17:00
Indberetningsvejledninger for 202022-10-2020 kl. 00:4707-12-2020 kl. 09:46

Indberetningsvejledning om investorfradrag, vejledning til selskabers indberetning om medarbejderaktier og køb af egne aktier samt nyt skema til indberetning for 2020 er nu udgivet.

22-10-2020 00:47:00
Anvendelse af nyt indberetningsformat, CRS 2.0-skema17-11-2020 kl. 12:0617-11-2020 kl. 12:06

Kære indberetter

Der er kommet nyt CRS 2.0-skema fra OECD. Det nye CRS 2.0-skema skal anvendes fra og med den 1. februar 2021.

På baggrund af det nye CRS 2.0-skema, vil det ikke være muligt at indberette til CRS i perioden den 1. december 2020, frem til og med den 1. februar 2021.

Perioden fra den 1. december 2020 til og med den 1. februar 2021 anvendes til, at Skattestyrelsen kan sikre at CRS-indberetninger fortaget i CRS 1.0-skema, er udvekslet og håndteret korrekt med udlandet.

Det vil derfor kun være muligt, at indberette med CRS 1.0-skema frem til den 1. december 2020.

Fra og med den 1. februar 2021 vil du kunne indberette til CRS igen, men kun med CRS 2.0-skema. Indberetninger til tidligere år, rettelser og sletninger skal også ske i CRS 2.0-skema.

Med det det nye CRS 2.0-skema kommer der ændringer til følgende:

 • MessageTypeIndicator bliver obligatorisk
 • Stramninger på feltlængderne
 • Fejlkoderne 70.001-70019 vil ikke være en mulighed
 • Ny måde nulindberetninger i XML skal laves

Du kan finde det nye CRS 2.0-skema på skat.dk. På skat.dk finder du samtidigt yderligere information om det nye CRS 2.0-skema og de som indberetter.

17-11-2020 12:06:00
Brugertest uge 47-50 på værdipapirsystemerne10-11-2020 kl. 17:2810-11-2020 kl. 17:28

Brugertest uge 47-50

Vær opmærksom på, at i ugerne 47-50 er der brugertest på værdipapirsystemerne. 

Alt materiale/filer der modtages i denne periode anses som værende brugertestmateriale og sendes ikke i produktion.

Brugertest på Gateway.

Der åbnes for brugertest fredag den 13. november 2020 kl. 00.01 (uge 46).

Der lukkes for brugertest torsdag den 10. december 2020 kl. 23.59 (uge 50)

Lukning af SF-Tele system.

Sidste frist for online indberetning til AKSA, BHOL, UDBY og OBLG i system SkatteForvaltning tele er:

Der lukkes for SF-tele onsdag den 11. november 2020 kl. 16.00 (uge 46).
Der åbnes for SF-tele igen onsdag den 16. december 2020 kl. 08.00 (uge 51).
 

Se mere information om brugertest i Årsbrev 2020. Hvis der er spørgsmål, kan eKapital kontaktes på ekapital@sktst.dk.

10-11-2020 17:28:00
Validering af data for 2020 er åben30-10-2020 kl. 10:1130-10-2020 kl. 10:11

Der er åbnet for validering af data for 2020. 

I kan på skat.dk/kapitaludlodninger under "Vejledninger og skabelon" finde:

 • Indberetningsvejledning for 2020
 • Skabelon til indberetning for 2020 (ændret i forhold til 2019)
 • Eksempler på indberetning for 2020.

Der åbnes for indberetning for 2020 den 15. december 2020.

30-10-2020 10:11:00
Åbning for validering 2020 udsat27-10-2020 kl. 14:3027-10-2020 kl. 14:30

Vi forventer at åbne for validering 2020 i løbet af en uge. 

Vi melder ud, når der er åbnet for validering.

27-10-2020 14:30:00
Test, validering og indberetning for årsultimo 202020-10-2020 kl. 14:4320-10-2020 kl. 14:43

Der er i dag åbnet for årsultimo 2020.

I kan anvende følgende funktioner:

 • Test på TFE* (test for erhvervslivet) 
 • Validering på TFE*/produktion
 • Indberetning på TFE*/produktion

*Anvend kun testdata på TFE og TFE er beregnet til at systemteste. Vi opfordrer jer til at validere data i produktion, før I indberetter.

Gældende XML for årsultimo 2020 og kvartal 2021:

XML (R20731) for årsultimo 2020 og kvartal 2021 kan I finde på GitHub og Udvikler Wiki.

Vejledninger og eksempler:

Find vejledninger på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning" og eksempler kan I finde under "Eksempler - hjælp til indberetning".

Omlægning af FTPs Gateway:

Husk at FTPs Gateway er omlagt 1. september 2020. I kan finde yderligere information på skat.dk/ekapital under "Sådan indberetter du" og i den tekniske vejledning Rente, som ligger under "Teknisk vejledning og information".

20-10-2020 14:43:00
Indberetningsvejledning 202001-10-2020 kl. 12:4401-10-2020 kl. 12:44

Der er udgivet indberetningsvejledning for kapitaludlodninger for 2020.

Find vejledning på skat.dk/kapitaludlodninger under "Vejledninger og skabelon".


Skabelon og eksempler til brug for indberetning

Find ny skabelon for indberetning for 2020 samt eksempler på fil for 2020 på skat.dk/kapitaludlodninger under "Vejledninger og skabelon".

01-10-2020 12:44:00
Nye indberetningsvejledninger for årsultimo 202001-10-2020 kl. 09:2901-10-2020 kl. 09:29

Der er udgivet indberetningsvejledninger for årsultimo 2020 på disse systemer:

 • Udlån
 • Prioritetslån
 • Pantebreve
 • Indlån

Find vejledninger på skat.dk/rente under "Vejledninger til indberetning".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for årsultimo 2020 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

01-10-2020 09:29:00
Indberetningsvejledninger for 202023-09-2020 kl. 14:5323-09-2020 kl. 14:53

Der er udgivet indberetningsvejledning for 2020 vedrørende indberetning om Provisioner der videregives til kunder (IFPA), Obligationer (OBLG), Finansielle kontrakter (FINK), Aktiebeholdninger (BHOL) og aktieudbytte (UDBY).

Indberetningsvejledninger for 2020 vedrørende Aktiekøb og – salg (AKSA) og Investering i aktier og beviser i investeringsinstitutter (IFPA) udgives senere.

23-09-2020 14:53:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Servicevindue16-09-2020 kl. 13:0416-09-2020 kl. 13:04

Systemerne vil være utilgængelige i perioderne

 • Søndag den 11. oktober 2020 mellem kl. 00:00 og 03:00. 
 • Lørdag den 31. oktober 2020  mellem kl. 20:00 og 1. november kl. 06:00.
16-09-2020 13:04:00
Implementering af en kontostartdato implementeres ikke i år14-09-2020 kl. 11:2314-09-2020 kl. 11:23

Skattestyrelsen har ved tidligere lejligheder orienteret om, at individ nr. 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en kontostartdato gældende for indkomståret 2020.


En ressourcemæssig prioritering har imidlertid resulteret i, at individerne ikke udvides i år. Kravet om indberetning af en kontostartdato vil derfor ikke blive gældende for indberetninger for indeværende indkomstår.

14-09-2020 11:23:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202001-09-2020 kl. 11:0201-09-2020 kl. 11:02

Det er ikke muligt at indsende filer via FTPS Gateway pt grundet omlægning. Forventes afsluttet kl 15.00.

01-09-2020 11:02:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Teknisk vejledning Rente er opdateret30-07-2020 kl. 10:1830-07-2020 kl. 10:18

Teknisk vejledning Rente er opdateret med følgende:

 • Dato for hvornår I kan teste, validere og indberette for årsultimo 2020 og kvartal 2021.
 • Information om Rentes nye driftslog
 • Beskrivelse af implementering af ny FTPS Gateway
 • Hvor I kan finde den nye XML for årsultimo 2020 og kvartal 2021.

I kan finde den tekniske vejledning på skat.dk/rente under Teknisk vejledning og information.

30-07-2020 10:18:00
Teknisk vejledning Rente er opdateret30-07-2020 kl. 10:1830-07-2020 kl. 10:18

Teknisk vejledning Rente er opdateret med følgende:

 • Dato for hvornår I kan teste, validere og indberette for årsultimo 2020 og kvartal 2021.
 • Information om Rentes nye driftslog
 • Beskrivelse af implementering af ny FTPS Gateway
 • Hvor I kan finde den nye XML for årsultimo 2020 og kvartal 2021.

I kan finde den tekniske vejledning på skat.dk/rente under Teknisk vejledning og information.

30-07-2020 10:18:00
Status rykker ikke fra oprettet09-07-2020 kl. 12:1409-07-2020 kl. 14:18

Der sendes kvitteringer ud igen.

09-07-2020 12:14:00
Rente er pt ikke tilgængelig08-07-2020 kl. 08:5209-07-2020 kl. 12:07

Problemet er nu løst

08-07-2020 08:52:00
Årsbrev 2020 er udgivet01-07-2020 kl. 14:2401-07-2020 kl. 14:24

Årsbrev 2020 om indberetning af renter, pensioner, værdipapirer mv. for indkomståret 2020 samt løbende indberetning 2021 er udgivet og kan ses under "Om eKapital" her.

01-07-2020 14:24:00
Årsbrev 2020 er udgivet01-07-2020 kl. 14:2401-07-2020 kl. 14:24

Årsbrev 2020 om indberetning af renter, pensioner, værdipapirer mv. for indkomståret 2020 samt løbende indberetning 2021 er udgivet og kan ses under "Om eKapital" her.

01-07-2020 14:24:00
Årsbrev 2020 er udgivet01-07-2020 kl. 14:2401-07-2020 kl. 14:24

Årsbrev 2020 om indberetning af renter, pensioner, værdipapirer mv. for indkomståret 2020 samt løbende indberetning 2021 er udgivet og kan ses under "Om eKapital" her.

01-07-2020 14:24:00
Fristudskydelse for ophørspensioner (PBL § 15 A)29-06-2020 kl. 14:3529-06-2020 kl. 14:35

Der skal præsiceres, at henholdsvis indbetalingsfristen og indberetningsfristen for ophørspensioner (PBL § 15 A) er udskudt med 2 måneder for indeværende år.

Indbetalingsfristen er udskudt fra 30. juni 2020 til 1. september 2020.

Indberetningsfristen er udskudt fra 1. august 2020 til 1. oktober 2020.

29-06-2020 14:35:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Forespørgeadgang til det diskvalificerende register11-06-2020 kl. 16:1811-06-2020 kl. 16:18

Forespørgeadgang til det diskvalificerende register

Skatteforvaltningen har iværksat udviklingen af forespørgeadgangen til det diskvalificerende register. Udviklingen er en udløber af vedtagelsen af Lov nr. 1577 af 27-12-2019.

Der blev ultimo april afholdt et indledende virtuelt møde med deltagelse af bl.a. Forsikring og Pension og Finans Danmark. På mødet blev Skatteforvaltningens nye generelle dataudvekslingsplatform DUPLA præsenteret. DUPLA er den udstillingsplatform, hvorigennem forespørgeadgangen skal foregå.

Uddrag fra mødet

 • Loven indeholder nogle begrænsninger i forespørgeadgangen. Begrænsningen, ift. hvornår man som institut må forespørge på en kunde, er ikke indbygget i løsningen. Dataansvaret overgår til institutterne som dataaftager, og det er dermed institutterne, der skal sikre overholdelse af den del af lovens forskrifter.
 • Løsningen leverer, på baggrund af forespørgsel på et CPR-nr. eller en bestand af CPR-nr., svar tilbage på om disse er registreret i diskvalificeringsregisteret, og med angivelse af dato for første indberetning. Svaret indeholder ikke yderligere information, som f.eks. hvilket institut der har indberettet diskvalificeringsoplysningen.
 • Kunden kan selv se i skattemappen, om de er omfattet af diskvalificeringen. De vil derimod ikke få vist i skattemappen, at et institut har forespurgt på deres oplysninger. Men kunden kan henvende sig til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og anmode om denne oplysning.
 • Dataudvekslingsaftale, der er en forudsætning for at få adgang til data via Dataudvekslingsplatformen, skal etableres pr. institut. Der kan indgås aftaler både i vores testmiljø (TFE), og der skal indgås aftale i vores produktionsmiljø.
 • Brancheorganisationerne bedes sikre, at al information omkring denne løsning bliver videreformidlet til alle relevante institutter.
 • Skatteforvaltningen vender tilbage, så snart vi har et mere konkret bud på en tidsplan for implementering af løsningen, inkl. de steps der skal gennemføres fra jeres side i forhold til at få adgang til data via DUPLA. Se i den forbindelse også information på SharePoint.
 • Skatteforvaltningen tager initiativ til et mere teknisk fokuseret møde, når der er afklaring på planen for implementeringen.

Kommunikation med Skatteforvaltningen

Vi vil gerne henstille til, at kommunikation vedr. implementeringen af DUPLA sker til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens fællespostkasse dataudstilling@ufst.dk. Det samme gælder for anmodning om adgang til det eksterne SharePoint, der rummer en del information om dataudvekslingsplatformen. Det er samme mailadresse, I skal skrive til, når I kommer så langt i processen, at vi skal påbegynde brugeroprettelsen pr. organisation jf. vejledningen omkring brugeroprettelse.

Skattefaglige spørgsmål vedr. forespørgeadgangen bør rettes til ekapital@sktst.dk.

11-06-2020 16:18:00