åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • lovens baggrund, formål og historik - introduktion til ordningen (C.D.8.8.1)
  • lovens anvendelsesområde (C.D.8.8.2)
  • hvad kan omfattes af tonnagebeskatning (C.D.8.8.3)
  • opgørelse og beskatning af indkomst under tonnageskatteordningen (C.D.8.8.4)
  • beskatning af avancer og genvundne afskrivninger (C.D.8.8.5)
  • overgang fra tonnagebeskatning til almindelig beskatning mv. (C.D.8.8.6)
  • operatørselskaber (C.D.8.8.7)
  • kontrolbestemmelser (C.D.8.8.8).