Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvilken indkomst er omfattet af ordningen? (C.D.8.8.3.1)
  • indkomst af former for virksomhed, der ikke kan omfattes tonnagebeskatning (C.D.8.8.3.2)
  • hvilke skibe er omfattet af ordningen? (C.D.8.8.3.3)
  • lejede skibe (C.D.8.8.3.4)
  • krav om registrering i stat, der er medlem af EU/EØS - flagreglerne (C.D.8.8.3.5).