Indhold

Dette afsnit handler om

  • beskatningsgrundlag og beregning af skattepligtig indkomst efter tonnageskatteordningen (C.D.8.8.4.1)
  • anvendelse af armslængdeprincippet (C.D.8.8.4.2)
  • finansielle indtægter og udgifter (C.D.8.8.4.3)
  • gevinst og tab på kontakter (C.D.8.8.4.4)
  • lempelse for udenlandske fragtskatter (C.D.8.8.4.5).