Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, at operatørselskaber kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af operatørvirksomheden efter tonnageskatteordningen.

Reglerne om operatørselskaber er i et vist omfang parallelle med de regler, der gælder for rederier.

Dette afsnit handler om

  • definition af operatørselskaber (C.D.8.8.7.1)
  • hvilke operatørselskaber kan anvende ordningen (C.D.8.8.7.2)
  • betingelser for, at operatørselskaber kan anvende ordningen (C.D.8.8.7.3)
  • indkomst ved operatørvirksomhed, der er omfattet af tonnagebeskatning (C.D.8.8.7.4)
  • opgørelse af indkomst under tonnageskatteordningen (C.D.8.8.7.5).               

Se også

Se også afsnit C.D.8.8.8.2 Særlige kontrolbestemmelser, der gælder for operatørselskaber.