Du får fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag. Modtager du ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet. Det gælder uanset, om I er separeret, fraskilt, eller flyttet varigt fra hinanden.

Ret din årsopgørelse

Ret din forskudsopgørelse

Betaler du gennem Udbetaling Danmark, får du automatisk dit fradrag.

Betaler du udenom Udbetaling Danmark, eller har du bidrag ud over betalinger gennem Udbetaling Danmark, skal du oplyse det i rubrik 56 på årsopgørelsen.

Det gælder også, selv om du har skrevet fradraget på din forskudsopgørelse.

Oplys din ægtefælles navn og cpr-nummer

Du skal skrive navn og cpr-nummer på din tidligere ægtefælle. Har personen ikke et dansk cpr-nummer, skal du skrive navn, adresse og land.

Oplys beløbet i felt 212 på din forskudsopgørelse, så bliver bidraget indregnet i din skat. 

Tjek bidraget på årsopgørelsen

Bidraget skal stå i rubrik 19 på din årsopgørelse. Oplyser din tidligere ægtefælle fradraget, står beløbet som regel på din årsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.