Mangler du at betale restskat, og har du ikke overskredet betalingsfristen, så kan du finde hjælp og vejledning til at betale til Skattestyrelsen på siden Sådan betaler du til os

Har du overskredet betalingsfristen på en opkrævning fra os, sender vi gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive al gæld til det offentlige. Du kan kontakte Gældsstyrelsen på 70 15 73 04 eller læse mere på gaeldst.dk.

Har du fået en afgørelse eller en rykker fra Gældsstyrelsen med en opgørelse over din gæld, er datooplysningerne ikke i alle tilfælde udtryk for den dato, som teksten i oversigten viser. Du kan finde en oversigt over de gældstyper, hvor registrerede datooplysninger kan afvige fra oplysningerne i opgørelsen på gaeldst.dk/forstå-din-gæld.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.