Adgang til Rente findes under menupunktet "Øvrige indberetninger" i TastSelv Erhverv.

Log på TastSelv Erhverv, vælg "Øvrige indberetninger" og klik på menupunktet "Rente" i venstremenuen.

Der er fire menuer at vælge imellem:

Filoverførsel
Du kan vælge følgende:

 • Indberet via filoverførsel
  Du kan overføre en zip fil med et antal indberetninger i XML format. Dette er en masseindlevering.

 • Validere fil
  Du kan overføre en zip fil med et antal indleveringer i XML format. Dette er en massevalidering.
  Det er gennem validering muligt, at få et retvisende billede af resultatet for den kommende indberetning eller rettelse.
  I kan validere jeres filer med produktionsdata i TastSelv Erhverv og det er vigtigt at være opmærksom på, at når I validerer, er det op imod det I allerede har indberettet for perioden og I vil derfor kunne validere jeres rettelser.

Enkeltindberetning
Du kan oprette og sende en enkelt indberetning ved hjælp af en elektronisk formular.

 

Nulindberetning
Du kan foretage en nul-indberetning, når du ikke har noget at indberette om for den aktuelle periode.

 

Tidligere indberetninger
Du kan få overblik over følgende:

 • Tidligere overførte filer indeholdende svarfil og kvittering for både indleveringer og valideringer (søgning via filoverførsler)

 • Søg alle indberetninger frem (søg i konti). Her kan du søge konti frem, som du har brug for at rette. Du kan downloade en konti-liste, hvor der er en samlet oversigt over gældende og seneste indlevering pr. konto med beløb, fejl- og advisnumre samt du vil kunne se historik for kontoen.

 • Søg en rapport frem (søgning via rapport). Her kan du søge en rapport frem, hvor du kan få et overblik over, hvad I har indberettet til dags dato for en given indberetningsperiode pr. indberetningstype. Kan bruges som en samlet kvittering til afstemning for indberetningerne.

 • Søg en kvittering frem (søg via nulindberetninger) for en nul-indberetning

  

Skærmbilledet ser sådan ud: