På denne side kan du læse mere om indberetning af pension.

Læs mere under Indberetningsvejledninger om:

 • Hvordan du bliver registreret til indberetning
 • Hvordan du skal indberette oplysninger om pensioner
 • Hvilke systemløsninger du kan anvende (Pensiondiverse, CPS, PERE og PAF).

Du finder information om Individstrukturer og Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen under Årsbrevet for det pågældende år.

Se driftslog for pension

Handling Frist 
Indberetning for kalenderåret 2021 Torsdag den 20. januar 2022
Genindberetning af afviste indberetninger for 2021  Senest 14 dage efter at I har modtaget fejllisten for indberetningen fra Skattestyrelsen (primo februar 2022)
Brugertest  Ugerne 47-50

Handling Frist 
Indberetning og betaling af ordinær PAL og resterende PAL § 23 Mandag den 24. januar 2022
Korrektion for PAL  Hele januar 2022
Korrektion af PAL Grønland  Opstart i 3. kvartal 2022
Korrektion for PAL  Hele april 2022
Korrektion for PAL  Hele juli 2022
Korrektion for PAL  Hele oktober 2022 
Indberetning af årlig rente  November/december 2022

Handling Frister 
Korrektion for PAL  Hele januar 2022
Betaling af aconto PAL  Mandag den 21. februar 2022
Korrektion for PAL  Hele april 2022
Indberetning og betaling af ordinær PAL  Tirsdag den 31. maj 2022
Indberetning og betaling af resterende PAL § 23  Tirsdag den 31. maj 2022
Uudnyttet negativ institutskat på PAL efter anmodning  Efter tirsdag den 31. maj 2022
Korrektion for PAL  Hele juli 2022
Afregning af PAL til Grønland  Opstart i 3. kvartal 2022
Korrektion for PAL  Hele oktober 2022
Indberetning af årlig rente  November/december 2022

Handling Frist 
Indberetning af indskud efter PBL § 15 A  Mandag den 1. august 2022

Handling Frist
Indberetning for kalenderåret 2021  Torsdag den 20. januar 2022

Handling Frist
Pensionsstatistik til Nationalbanken 30. april 2022

På CPS, PAL, PBL og PERE er der løbende frister, som I skal være opmærksomme på.  

CPS

Løbende indberetning af diskvalificerende udbetalinger med seneste frist den 20. januar i det efterfølgende kalenderår. 

PAL

 • PAL § 23 ophør af ordning (løbende betaling): Angivelse og betaling senest 3 hverdage efter ophør.
 • PAL § 23 A ophør af ordning (uden udbetaling): Angivelse og betaling senest 1 måned efter kendskab til ophøret. 


PBL

Løbende indberetning og betaling med en frist på 3 hverdage (bankdage). 

PERE

Indberetning 6 måneder før pensionsalderen.

Indberetning om pensionsoplysninger, som ikke kan indberettes til CPS, skal indberettes til "Pensiondiverse".

Før 2017 skete indberetningen til system IRTE.

Pensiondiverse

Pensionsoplysninger og pensionsstatistik (CPS): indberetning

Pensionsoplysninger og pensionsstatistik (CPS): edb-indberetning

Pensionsrettigheder (PERE)

Diskvalificerende udbetalinger

Pensionsselskaber og pengeinstitutter kan foretage maskinel indberetning af pensionsafgifter. Indberetning er baseret på filoverførsel i XML-format enten via TastSelv Erhverv eller en webservice

XML-strukturen er den samme i TastSelv Erhverv og webservicen.

Gældende XML-struktur

  PAF fejlnumre

Certifikater til webservice og DEMO webservice

Husk, at alle kald til webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk

Du indberetter arbejdsmarkedsbidrag af pensionsordninger via TastSelv Erhverv.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg eKapital
 5. Vælg Pension
 6. Vælg Angivelse/regulering af am-bidrag vedr. pensionsindbetalinger
 7. Skriv disse oplysninger i beskedfeltet:
  • Dit selskabs cvr-/se-nummer
  • Beløb
  • Periode
  • Om der er tale om en aconto- eller årsindberetning
 8. Vedhæft eventuelt bilag
 9. Skriv dit telefonnummer og vælg kontakttidspunkt
 10. Tryk på Send
 11. Log af TastSelv Erhverv

Du har nu indberettet arbejdsmarkedsbidrag af pensionsordninger.

Sådan betaler du arbejdsmarkedsbidrag

Du betaler arbejdsmarkedsbidrag via dit selskabs skattekonto.

Du skal bruge betalingslinjen, som du finder i dit selskabs skattekonto i TastSelv Erhverv under Stamoplysninger.

Hvis du betaler tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Kommende frister

Frist Det skal selskabet gøre
1. april 2022 Selskabet skal betale de endelige arbejdsmarkedsbidrag for 2021
1. september 2022 Selskabet skal indberette og betale de forventede arbejdsmarkedsbidrag for 2022
3. april 2023 Selskabet skal betale de endelige arbejdsmarkedsbidrag for 2022

Du kan holde dig opdateret om drift og sidste nyt om pension via vores driftslog for pension.

Årlige nyhedsbreve

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.