Hvornår skal der laves en rettelse/korrektion?

Der skal ske en genindberetning af konti, hvor validering-status for indlevering er FejlKontohaver, FejlKonto, FejlIndberetning og FejlFormat. Genindberetning skal ske senest 14 dage efter Skattestyrelsen har leveret en svarfil eller hvis I har indberettet en enkeltindberetning med fejl, er det 14 dage fra den dag, I har indberettet.

Fejlrettelse af godkendte indberetninger skal ske straks efter konstateringen.

Hvis I kommer til at indsende en indlevering, hvor validering-status for indlevering er FejlFormat eller FejlIndberetning og der har været en gældende indberetning på kontoen, er det vigtigt at få rettet denne til, så den seneste indlevering altid vil være den gældende indberetning.

Der skal derfor laves en rettelse til den gældende indberetning, selvom der eventuel ikke er nogle rettelser til data i filen (fx indsendt identisk fil to gange). I vil ikke kunne stemme jeres indberetninger af i rapport (se afsnit 6.3), hvis den seneste ikke er den gældende, da rapporten altid dannes ud fra den seneste indlevering på kontoen.

Hvor kan du finde status for indlevering?

Ved masseindlevering står denne status i indleveringsstatusfilen, som er i svarfilen (læs mere i afsnit 5).

Ved enkeltindberetning vil denne status kunne ses ved at fremsøge kontoen i "tidligere indberetninger" og "søg i konti" (læs mere i afsnit 6.2). Her vil I kunne se status på den gældende indberetning og den seneste indlevering samt historikken for kontoen, hvor I vil kunne se validering-status for hver indlevering, der er sket på kontoen.

Der er en beskrivelse i REST API dokumentation, hvordan status kan ses ved både masseindlevering og enkeltindberetning.

Hvordan skal du lave en rettelse og hvornår skal du lave en invalidering?

Inden I skal rette en indlevering/indberetning, har I behov for at vide om det er en gældende eller ikke gældende, ligeledes om der har været en gældende indberetning på kontoen.

Vi har udarbejdet en teknisk beskrivelse at datakvalitetsniveauer for at I kan få en bedre forståelse af, hvornår det er en indlevering og hvornår det er en gældende indberetning.

Rettelse:
Hvis det er det korrekte KontoID, der er indberettet til Skattestyrelsen og det er for den korrekte indberetningstype og periode, opfordrer vi jer til at lave enten en ny initiel indberetning (hvis ingen gældende status er på kontoen) eller en rettelse til dette KontoID.


Eksempel:

Skal have rettet beløb fra 100 kr. til 200 kr. på en godkendt konto.

Hvis I vælger at invalidere den, vil kontoen blive slettet og der vil ske en rettelse over på skatteoplysninger dvs. en modpostering af de 100 kr. og derfor vil den gå i 0 kr.

Hvis I derefter sender en ny indberetning ind med de 200 kr. og samme kontohaver mv., vil denne komme på skatteoplysninger med 200 kr.

Problemet ved ovennævnte vil være, at de kan risikere ikke at blive behandlet i samme kørsel og derfor kan denne ændring ende med to autoagter. Derfor vigtigt at lave en rettelse, da en rettelse vil sørge for en modpostering af den tidligere indberetning og ny postering af den nye indberetning og disse to rettelser vil ske i samme kørsel.


Invalidering:
Hvis I kommer til at bruge et KontoID, der ikke findes i jeres system, skal I lave en invalidering. Det er vigtigt at få invalideret disse, da KontoID er den kontoførendes entydige identificering af en konto og hvis den ikke findes, er der behov for denne oprydning. I skal kun indberette de konti, I har pligt til at indberette om.

I skal også bruge invalidering, hvis der er indberettet på et KontoID der findes, men det er den forkerte periode eller indberetningstype, der er benyttet.

Validering af indleverede data:

Hvis indlevering ikke overholder indleveringsformat (XML), dvs

Det er en UTF-8 encoded XML-fil uden BOM (Byte Order Marker), dvs. de første 5 bytes skal være 0x3C, 0x3F, 0x78, 0x6D, 0x6C. Svarende til "<?xml" i UTF-8 (og i ASCII) som er starten på XML erklæringen (xml declaration)

vil status på indlevering få "FejlFormat".

Hvis indlevering overholder indleveringsformat (XML), men ikke overholder følgende kriterier:

1. Den overholder det rigtige XML skema.

2. Der er ingen fejl i ikke-retbare felter

3. Rettelsesprincippet er overholdt.

vil status på indlevering få "FejlIndberetning".

Forklaring

TEKNISK VALIDERING:
IndberetningValideringStatus 

FORRETNINGSMÆSSIG VALIDERING:
Gældende indberetning? 

Fil ikke genkendt som XML

FejlFormat

Nej

Fejl ved XML validering

FejlIndberetning

Nej 

Fejl i ikke retbare felter

FejlIndberetning

Nej 

Rettelsesprincip ikke overholdt

FejlIndberetning

Nej 

Invalidering af en konto

Invalideret

Nej 

Fejl på kontoniveau eller hvor alle kontohavere på kontoen har fået mindst en fejl

FejlKonto

Ja 

En kontohaver er gået på fejl, hvor der mindst er en kontohaver, der ikke har fået fejl

FejlKontohaver

Ja 

Der er givet et eller flere advis

GodkendtKontoAdvis

Ja 

Ingen advis eller fejl på kontoen

GodkendtKonto

Ja 


3 punkter skal være opfyldt, før en indlevering bliver en gældende indberetning:

XML Validering

Filen skal overholde XML validering, og det skal være en XML fil.
Filen skal være en UTF-8 encoded XML fil uden BOM (Byte Order Marker, dvs. de første 5 bytes skal være 0x3C, 0x3F, 0x78, 0x6D, 0x6C.

Ingen fejl i ikke ret-bare felter

Der må ikke være fejl i indkomstperioden.
Den indberetningspligtiges cvr-nr. eller se-nr. skal være gyldigt, og skal være registreret for den korrekte pligt.

KontoID skal være unikt, hvorfor der ikke kan være samme KontoID på to forskellige konti pr. indberetningspligtig pr. indberetningsperiode.

Der kan kun være én gældende indberetning pr. KontoID pr. indberetningsperiode.

Rettelsesprincip overholdt

IndberetningID skal være unikt. Skal der laves en rettelse, skal der henvises til en gældende IndberetningID i RettelseID'et.

Hvis en indlevering ikke bliver til en gældende indberetning, og der i forvejen ikke er nogen gældende indberetning på kontoen, skal der laves en ny indlevering med IndberetningID og uden RettelseID.

En rettelse over-skriver (erstatter) den tidligere gældende indberetning. Rettelsen skal via RettelseID henvise til den gældende indberetning, som skal over-skrives. Det er derfor vigtigt at vide, hvornår en indlevering af data bliver til en gældende indberetning.

Eksempler til brug for at forstå, hvornår I skal bruge RettelseID og hvornår I ikke skal og hvordan I skal gøre i TastSelv Erhverv

Hvis I er i tvivl om hvilken status jeres indberetning har, kan I læse mere om dette i afsnit 6.2, hvor I kan søge en kontoliste frem i TastSelv Erhverv, hvor den viser både status for den gældende indberetning og status for den seneste indlevering.

Status (gældende indberetning)

Status (seneste indlevering)

Hvordan skal den rettes

FejlKonto
FejlKontohaver
GodkendtKontoAdvis
GodkendtKonto

Samme status som gældende

XML-filer:
Her skal der henvises til den gældende IndberetningID i RettelseID og I skal indberette alle oplysninger igen inkl. rettelser (rettelsen erstatter (over-skriver) den tidligere indberetning).

Vær opmærksom på, at hvis der er rettelser til beløb, skal det være det korrekte beløb, der angives i rettelsen og ikke differencen.

TastSelv Erhverv enkeltindberetning
Der skal I vælge "ret" og rette de oplysninger, der skal rettes og husk at tryk "Indberet" (her vil der ikke være nogen steder, hvor I skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i afsnit 7.1)

Vær opmærksom på, at hvis der er rettelser til beløb, skal det være det korrekte beløb, der angives i rettelsen og ikke differencen.

FejlKonto
FejlKontohaver
GodkendtKontoAdvis
GodkendtKonto

FejlIndberetning

Eksempel:
Der er forsøgt at blive lavet en rettelse til denne konto.

Rettelsen er fejlet ved f.eks.:

 • Fejl ved XML validering.
 • Fejl i ikke retbare felter
 • Rettelsesprincip ikke overholdt (f.eks. ikke udfyldt RettelseID eller ikke udfyldt korrekt RettelseID)

FejlFormat

Eksempel:
Der er forsøgt at blive lavet en rettelse til denne konto.

Rettelsen er fejlet ved f.eks.:

 • Fil ikke genkendt som XML

XML-filer:
Her skal der henvises til den gældende IndberetningID (dvs. det IndberetningID der er brugt til den indberetning, som er den gældende indberetning) i RettelseID og I skal indberette alle oplysninger igen inkl. rettelser (rettelsen erstatter (over-skriver) den tidligere indberetning).

Vær opmærksom på, at hvis der er rettelser til beløb, skal det være det korrekte beløb, der angives i rettelsen og ikke differencen.

TastSelv Erhverv enkeltindberetning

Der skal I vælge "ret" og rette de oplysninger, der skal rettes og husk at tryk "Indberet" (her vil der ikke være nogen steder, hvor I skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i afsnit 7.1)

 

Vær opmærksom på, at hvis der er rettelser til beløb, skal det være det korrekte beløb, der angives i rettelsen og ikke differencen.

Ingen

FejlIndberetning eller FejlFormat

XML-fil:
Der skal laves en ny (initiel) indlevering med tilrettede data og den skal kun udfyldes med IndberetningID. I kan godt bruge samme IndberetningID, som du brugte til den tidligere, som fik FejlIndberetning eller FejlFormat, da den ikke er registreret i Skattestyrelsens system, når den får status FejlIndberetning eller FejlFormat.

TastSelv Erhverv enkeltindberetning

Der skal laves en ny enkeltindberetning. I vil ikke kunne bruge funktionen "ret".

Hvornår skal I benytte funktionen invalider?

Hvis det er det korrekte KontoID, I har indberettet til Skattestyrelsen og det er for den korrekte indberetningstype og periode, vil vi opfordre jer til at lave enten en ny initiel indberetning (hvis ingen gældende status er på kontoen) eller en rettelse til dette KontoID. Læs eksempel længere oppe i afsnittet, hvor I kan se, hvilken konsekvens det har, hvis I invalidere en konto og bagefter laver en ny initiel på samme konto.

Hvis I kommer til at bruge et KontoID, der ikke findes i jeres system, skal I lave en invalidering. Det er vigtigt at få invalideret disse, da KontoID er den kontoførendes entydige identificering af en konto og hvis den ikke findes, er der behov for denne oprydning. I skal kun indberette de konti, I har pligt til at indberette om.

I skal også bruge invalidering, hvis I har indberettet på et KontoID der findes, men det er den forkerte periode eller indberetningstype, I har benyttet.

Hvordan laver I en invalidering (annullering)?

Status

Eksempler

Hvordan skal den invalideres?

Ikke gældende indberetning

  • forkert periode
  • forkert indberetningstype (forkert XML skema)
  • KontoID findes ikke

XML-fil:
Felter der skal udfyldes:

Indkomstår

IndkomstPeriodeTil (kun til kvartal)

VirksomhedSENummer

KontoID

IndberetningID

TastSelv Erhverv enkeltindberetning

Der skal I vælge "invalider", når I har søgt kontoen frem (læs mere i afsnit 7.2)

Gældende indberetning

  • Invalidere (slette/annullere) en gældende indberetning
  • forkert periode
   (f.eks. skulle have været kvartal, men kom til at indberette til årsultimo)
  • forkert indberetningstype (
   f.eks. skulle have været indlån, men kom til at indberette til udlån)

XML-fil:
Felter der skal udfyldes:

Indkomstår

IndkomstPeriodeTil (kun til kvartal)

VirksomhedSENummer

KontoID

IndberetningID

RettelseID - IndberetningID (henvise til den tidligere gældende indberetning)

TastSelv Erhverv enkeltindberetning

Der skal du vælge "invalider", når du har søgt kontoen frem (her vil der ikke være nogen steder, hvor du skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i afsnit 7.2)

XML eksempler kan findes i afsnit 9, bilag 3.

Webservice (REST API)

Eksempler på rettelses- og invalideringsflow.