I kan tildele jeres medarbejdere rettigheder i TastSelv Erhverv. Det kan I gøre, uanset om I selv indberetter eller har autoriseret et bureau til at indberette på jeres vegne, og uanset hvilke indberetningskanaler I bruger til indlevering.
Hvis I er et bureau, kan I også tildele jeres medarbejder rettigheder i TastSelv Erhverv.

Ved uddelegering af rettigheder til fx et bureau anbefaler vi, at bureauet autoriseres til både se- og indberetningsadgang. Det er nødvendigt for, at bureauet kan autorisere sine medarbejdere til fx kun at se.

Find vejledning om registrering af certifikater, roller og rettigheder i afsnit 9, bilag 5.

Der er to typer rettigheder:

Rettigheden "se indberetning"

Giver adgang til at se tidligere indberetninger på den valgte indberetningstype.

Rettigheden "indberet"

Giver adgang til både at indberette og se tidligere indberetninger på den valgte indberetningstype.

Rente - indlån - se indberetning Rente - indlån - indberet
Rente - udlån - se indberetning Rente - udlån - indberet
Rente - prioritetslån - se indberetning Rente - prioritetslån - indberet
Rente - pantebreve i depot - se indberetning

Rente - pantebreve i depot - indberet

Rente - pensiondiverse - se indberetning

Rente - pensiondiverse - indberet