Uddelegering af rettigheder (Revisorordningen)
"Revisorordningen" bruges, når I ønsker at uddelegere jeres rettigheder til at indberette til en anden virksomhed fx et bureau.

Tildeling af rettigheder via "Revisorordningen" fungerer på tværs af indberetningskanaler. Tildelingen af rettigheder begrænser altså ikke indberetters valg af indberetningskanal, men afgrænser rettigheden til den valgte indberetningstype og efter niveau (se-adgang eller indberet-adgang). Se oversigt over alle rettighedstyper nederst i afsnittet.

Eksempel:

I indberetter selv indberetningstype Prioritetslån via TastSelv Erhverv filoverførsel, men bruger bureau til indberetning af indberetningstype Udlån.

Her uddelegeres rettighed "Rente - Prioritetslån - indberet" til en intern medarbejder, og indberetningen sker via TastSelv Erhverv filoverførsel.
Rettighed "Rente - Udlån - indberet" gives til bureauet, som skal foretage jeres indberetning af indberetningstype Udlån.

Ved uddelegering af rettigheder til fx et bureau anbefaler vi, at bureauet autoriseres til både se- og indberetningsadgang. Det er nødvendigt for, at bureauet kan autorisere sine medarbejdere til fx kun at have se-adgang.

Tilmelding til "Revisorordningen

Tilmelding til "Revisorordningen" sker i 3 trin:

  1. Bureauet logger ind på TastSelv Erhverv som NemID administrator (LRA) eller som medarbejder med administrator-rettigheder og tilmelder sig "Revisorordningen"
  2. Den indberetningspligtige logger ind på TastSelv Erhverv som NemID administrator og uddelegere sine rettigheder til bureauet. Det er muligt at uddelegere en eller flere rettigheder.
  3. Bureauet logger ind på TastSelv Erhverv og give rettigheder til, at en eller flere af deres medarbejdere kan indberette på vegne af den indberetningspligtige. 

Der er to typer rettighed pr. indberetningstype:

Vælg mellem følgende rettigheder, som følger de pligter, virksomheden er tilmeldt.

Rettigheden "se indberetning"

Giver adgang til at se tidligere indberetninger på den valgte indberetningstype.

Rettigheden "indberet"

Giver adgang til både at indberette og se tidligere indberetninger på den valgte indberetningstype.

Rente - indlån - se indberetning

Rente - indlån - indberet

Rente - udlån - se indberetning

Rente - udlån - indberet

Rente - prioritetslån - se indberetning

Rente - prioritetslån - indberet

Rente - pantebreve i depot - se indberetning

Rente - pantebreve i depot - indberet

Rente - pensiondiverse - se indberetning

Rente - pensiondiverse - indberet

 

Særligt ved uddelegering af rettigheder til eksterne, fx bureau
Den medarbejder hos et bureau, som har rettighed til at se eller rette indberetninger på vegne af en indberetningspligtig har adgang til at se eller rette de indberetninger, hvor bureauet har foretaget en handling på indenfor den indberetningstype, hvor rettigheden er givet, fx Udlån.

Hvornår har en aktør (fx. indberetningspligtig eller bureau) læseadgang for en konto

 

Aktør

Mindst en tidligere indlevering er foretaget af aktør

Alle tidligere indlevering er foretaget af enten aktør eller indberetningspligtig

Læseadgang

1*

Indberetningspligtig

-

-

Ja

2

Bureau

Nej

-

Nej

3

Bureau

Ja

Ja

Ja

4

Bureau

Ja

Nej

Nej

  • Den første linie siger blot at en indberetningspligtig altid har læseadgang til en konto
    Forudsætning for ovenstående skema er, at bureauet har den fornødne rettighed (indberet eller se adgang).

Hvilke funktioner er der adgangsbegrænsning på
Det er vigtigt, at et bureau kun har adgang til at se de konti, hvor de har foretaget en handling på og der ikke har været andre bureau ind over. Et bureau vil kun kunne hente for de konti, hvor man opfylder, at der er foretaget mindst en indlevering af bureauet og at alle indleveringer på denne konto er foretaget af enten den indberetningspligtige eller bureauet. Et bureau vil kun kunne hente egne svarfiler. Både rapporten og kontolisten viser kun de indberetninger, som et bureau har været ind over, og viser derfor ikke de konti, hvor der har været mere end et bureau ind over.

Eksempel:

Situation
En indberetningspligtig giver tilladelse til 2 forskellige bureauer, som alle laver indberetning for den indberetningspligtig til indberetningstype Udlån.

 

Aktør

Mindst en tidligere indlevering er foretaget af aktør

Alle tidligere indlevering er foretaget af enten aktør eller indberetningspligtig

Læseadgang

1

Indberetningspligtig

-

-

Ja

2

Bureau A og Bureau B

Nej

-

Nej

3

Bureau A

Ja

Ja

Ja

4

Bureau B

Ja

Nej*

Nej

* Her har både A og B indleveret på kontoen

Læs mere om registrering af certifikater, roller og rettigheder.