Der skal ikke indberettes om:

  • Regenten og dennes ægtefælle.

  • Regentens, og tidligere regenters, børn og deres ægtefæller.

  • Medlemmer af kongehuset, som efter grundlovens § 11 får fastsat års-penge.

  • Fremmede staters diplomatiske repræsentation her i landet.
    Det er diplomatisk anmeldte personer, der har identitetskort for diplomater (rødt kort) udstedt af Udenrigsministeriet.

  • Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved diplomatiske repræsentationer her i landet, når de pågældende ikke er danske statsborgere (grønt kort).