Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:48
Serienummer
S nr. 116
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af indlånskonti efter skattekontrollovens § 8 H.

Hvad er nyt?

I version 1.3:
Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.2:
Der er foretaget sproglige tilretninger og opdatering af links.

Afsnit 1.4 Pligt til at indhente identifikationsoplysninger

Præcisering vedr. selskaber , fonde, foreninger og dødsboer med udenlandsk adresse, som ikke har et udenlands identifikationsnummer (TIN).

Præcisering vedr. konti på Personer som er oprettet efter d. 1. januar 2004.

Afsnit 3.2 Valg af indberetningskanal

Der kan foretages validering af fil med produktionsdata via alle 3 indberetningskanaler, Webservice (RESTAPI), TSE (TastSelv Erhverv) og FTPs Gateway. 

Vi opfordre indberetningspligtige og deres bureauer til at benytte denne funktionalitet, da det dermed er muligt at få rettet eventuelle fejlindberetninger inden årsindberetningen.

Afsnit 4.4 Kontodeltaljer

Præcisering, hvis en børneopsparing flyttes til en anden bank, så er det stadig den oprindelige dato for oprettelse af børneopsparingen der skal oplyses.

Afsnit 4.5 Beløb

Præcisering, der kan maksimalt indberettes 15 tegn, dvs. fortegn, 11 cifre, komma og ørebeløb (2 cifre).

Afsnit 4.6 Kontoperiode 

Præcisering vedr. markering og udfyldelse af følgende felter,

- KontoPeriodeOpstartDato

- KontoPeriodeOphørDato

- FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst

Afsnit 4.7 Kontohaverliste 

Præcisering vedr. kontohaver indlænding, indberetning om formand,

For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende som hverken har personnummer eller virksomhedsnummer, indberettes om formand eller anden person, som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages.

Når der indberettes om formanden eller anden person som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages, skal feltet, "FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst" altid udfyldes med "True". Det betyder, at rentebeløb ikke fortrykkes på kundens årsopgørelse, men alene bliver vist i kundens skatteoplysninger som en konto med særlige ejerforhold. 

Præcisering vedr. KontohaverUkendt

KontohaverUkendt skal bruges i følgende situationer,

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på kontoen er undtaget fra indberetningspligten, fx kongelige. Læs mere i afsnit 4.1.2.
  • Hvis I ikke har det fulde Cpr.nr.

Præcisering vedr. KontohaverDiplomat,

KontohaverDiplomat skal bruges når en konto har to eller flere ejere, og den ene ejer er diplomat.

Afsnit 6.4 Fejl - og adviskoder

Listen over fejl- og adviskoder er opdateret.

Der er udgivet en oversigt med detaljeret beskrivelse af de enkelte fejl- og adviskoder.

Afsnit 8 Skattestyrelsen udstiller data på TastSelv skatteoplysninger

Der er udgivet en oversigt med hovedreglerne for brug af eKapital data på årsopgørelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0337-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen