Det er muligt at søge konti ud fra fx cpr-nr. eller KontoID. Flere søge-elementer kan kombineres. Her kan du søge konti frem, som du har brug for at rette. Du kan downloade en konti-liste, hvor der er en samlet oversigt over gældende og seneste indlevering pr. konto med fejl- og advisnumre og beløb samt du vil kunne se historik for kontoen.

Vælg "Tidligere indberetninger"

Trin 1: Gå til søgesiden

 • Vælg "Søg i konti"


Trin 2: Søg i konti

 

 • Vælg den indberetningstype du vil søge for, fx udlån.

 • Vælg hvilket indkomstår og hvilken periode, du vil søge for (Periode vises ikke for indberetningstypen “Indlån og Pensiondiverse").

 • Søgningsresultatet kan begrænses ved at vælge/udfylde et eller flere af følgende felter:

 • Cpr- eller cvr-nummer (på kontohaver)

 • Fejlnumre (for gældende indberetning med status FejlKonto og FejlKontohaver)
  Hvis I har behov for at se, hvilke fejlnumre, der er givet til en FejlIndberetning eller FejlFormat, kan I enten se det i historikken for kontoen eller i søgeresultatet i csv-filen).
 • Advisnumre (for gældende indberetninger) 

 • Status (for den seneste indlevering)

 • Tryk på “Søg".

 • Søgningskriterier i "Søg i konti" gemmes hver gang man kommer tilbage til søgningsbilledet og vil ikke lave en ny søgning automatisk. 


Trin 3: Søg efter en bestemt indberetning

 • Vælg den indberetningstype du vil søge, fx udlån.

 • Vælg hvilket indkomstår og hvilken periode, du vil søge for (Periode vises ikke for indberetningstypen “Indlån og Pensiondiverse").

 • Søg en indberetning via feltet "KontoID". Indtast et KontoID.

 • Søg en indberetning via en kombination af felterne "Cpr-nr. eller cvr-nr.", "fejlnumre", "advisnumre" og "status".


Find konti med en bestemt status (seneste indlevering) 

 • Vælg den indberetningstype du vil søge for, fx udlån.

 • Vælg hvilket indkomstår og hvilken periode, du vil søge for (Periode vises ikke for indberetningstypen “Indlån og Pensiondiverse").

 • Vælg fx "FejlKonto" under status (Du kan vælge flere status i en søgning)

 • Tryk søg

Trin 4: Hvad vises i søgningsresultat

Dato
Dato for seneste indlevering på KontoID vises.

Konto-ID
KontoID vises.

Status (gældende indberetning)
Status for den gældende indberetning vises. Hvis der ikke har været nogen gældende indberetning på dette KontoID, vil der ikke stå noget i denne kolonne (der vil kun have været indlevering på dette KontoID, der har fået validering-status "FejlIndberetning", "FejlFormat" eller "Invalideret").

Status (seneste indlevering)
Status for den seneste indlevering vises. Der vil kunne være en forskel på disse to status kolonner, hvis den seneste har været FejlIndberetning, FejlFormat eller Invalideret.

Rediger
Her vil du kunne rette eller invaliderer kontoen. Læs mere i afsnit 7

 • Når der ingen gældende indberetning er på kontoen, vil I kun kunne invalidere kontoen.
  Dette skal I kun gøre, hvis KontoID ikke findes (fx i de situationer, hvor I er kommet til at oprette KontoID, hvor de ender med .XML og de ikke findes I jeres system) eller hvis I ikke har valgt den rigtig indberetningstype eller periode.
  Men hvis KontoID findes og det er for den korrekte indberetningstype og periode, skal I lave en ny enkeltindberetning (initiel indberetning).

 • Når der er en gældende indberetning kan I enten rette eller invalider kontoen.
  Det er vigtigt, at hvis KontoID findes og det er den korrekte indberetningstype og periode, skal I vælge at rette og sørge for at få de korrekte data indberettet. Denne rettelse overskiver den tidligere indberetning.
  Invalider skal kun bruges, hvis KontoID ikke findes i jeres system eller hvis I ikke har valgt den rigtig indberetningstype eller periode.

Du kan finde den enkelte kvittering frem for den gældende indberetning.

Historik
Her kan du finde historikken for kontoen. Se længere nede i afsnittet, hvad der vises i historik.

Der vises 10 konti pr. side.

Hent søgeresultatet som CSV
Søgeresultatet kan hentes her. Du kan få hjælp til at hente denne csv fil ned ved at læse denne beskrivelse.

Der er endvidere mulighed for at hente hele søgeresultatet via Webservice (100.000 af gangen). Det er beskrevet i afsnittet 5.2 i Rente RESTful API dokumentation.


CSV filen indeholder følgende oplysninger:

 • KontoId
 • Gældende indberetning: Indberetningstidspunktet
 • Gældende indberetning: CVR-nummer på indberetter
 • Gældende indberetning: Validering-status
 • Gældende indberetning: IndberetningID som skal bruges ved rettelse
 • Gældende indberetning: kommasepareret liste af fejl numre.
 • Gældende indberetning: kommasepareret liste af advis numre.
 • Seneste indlevering: Indberetningstidspunktet
 • Seneste indlevering: CVR-nummer på indberetter
 • Seneste indlevering: Validering-status
 • Seneste indlevering: kommasepareret liste af fejl numre.
 • Seneste indlevering: kommasepareret liste af advis numre.
 • Beløb fra den gældende indberetning vises.
  Der vil altid blive vist beløb, hvis der er en gældende indberetning på en konto, selvom den seneste indlevering ikke er en gældende. Det er derfor vigtigt, at hvis I skal stemme rapporten af for en indberetningsperiode, at I frasorterer beløb der står ved de konti, hvor den gældende er forskellig fra den seneste dvs. den seneste indlevering har fået status FejlIndberetning eller FejlFormat.

 Hvad vises i historik ?

Her vises historikken for kontoen.

Eksempel 1: Her vises en, hvor der kun har været en indlevering


Eksempel 2: Her vises en, hvor der har været en indlevering (FejlIndberetning) efter en gældende indberetning

 

Indleveringsnummer
Indleveringsnummer vises (dette er et nummer der bliver dannet af Skattestyrelsen)

Dato
Dato for indlevering

Fejlnumre
Fejlnumre vises

Advisnumre
Advisnumre vises

Valideringsstatus
Status for indleveringen. Læs mere om denne status i afsnit 7.

Indlevering
Den enkelte indlevering kan hentes, som I har indleveret. Hvis valideringsstatus er "FejlFormat" vil den enkelte indlevering ikke kunne hentes.

Indleveringstatus
Indleveringsstatusfilen kan hentes 

Detaljer
Indleveringsstatusfilen vises for den enkelte indlevering.

Eksempel 1: Her vises en, hvor status er GodkendtKonto

Eksempel 2: Her vises en, hvor status er FejlKonto