Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:40
Serienummer
S nr. 18
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse, hvilende ordninger samt § 15 A og § 15 B ordninger. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der benytter edb-indberetning og er gældende for indkomståret 2017.

Uddybende vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 fremgår af den generelle vejledning gældende for indkomståret 2017.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

For 2017 er der ingen ændring til individstrukturene til 2250, 2251 og 2252 i forhold til 2015 og 2016.

Fristen for underretning er i 2018 udskudt fra 15. februar 2018 til 1. marts 2018.

Den nye vejledning Pensiondiverseindeholder vejledning om indberetning af § 53 og § 53 A ordninger samt tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse.

Nyheder fra eKapital
Skattestyrelsens nyhedsmail blev fra 1. februar 2017 erstattet af nyhedsfeeds via RSS. Alle der var tilmeldt abonnement på Skattestyrelsens nyhedsmail fik i starten af 2017 tilsendt information om ændringen, og hvordan man i stedet kan abonnere på nyhedsfeeds. Se hvordan i afsnit "Indledning".

Se også Årsbrevet for 2017 som indeholder afklaringer til indberetning m.v.

Pensionsindbetalinger individ 2250 og 2251:

Indberetning af TIN: Der blev i 2016 indført pligt til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.) for personer, som ikke bor i Danmark jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016. Se bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180516.

Der vil ikke ske validering af TIN oplysninger for 2017. Indberetninger uden TIN oplysninger vil derfor ikke blive afvist for 2016 og 2017.

Der MÅ IKKE indberettes med fiktive CPR-numre til Pensionssystemet - CPS.

Vi skal præcisere, at vi har øget fokus på datasikkerhed. Det betyder, at vi forventer, at I som databehandlere følger god databehandlingsskik, fx ved kryptering af fysiske medier.
Vi afvikler trinvis brug af fysiske indberetningsmedier med start fra 1. januar 2019.

Formuestatistik individ 2252 for 2017:
Indberetningen er beskrevet i afsnittet: Dataindhold for pensionsstatistik.
Indberetningsindividet er beskrevet under individstrukturer (individ 2252).

Beskrivelse af variablerne, som skal indberettes, findes i Danmarks Nationalbanks INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL PENSIONSSTATISTIK af 23. september 2016.

Der ikke er ændringer fra Nationalbanken vedrørende indberetning af data til 2017.

ISBN-nummer
978-87-417-0294-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen