Der er 3 forskellige kanaler til brug for indberetning af renteoplysninger. Det er valgfrit, hvilke kanaler man ønsker at anvende.
Det er muligt fx at bruge webservice (REST API) eller FTPs gateway til de store ordinære (initielle) indberetninger, men foretage rettelser via TastSelv Erhverv - Enkeltindberetning.

Oversigt over indleveringsmuligheder for hver indberetningskanal:

Indberetningskanaler

Webservice

FTPs gateway

TastSelv Erhverv

Enkelt indlevering

XML

Indtastning i web-løsning (via browser)

Masse indlevering

ZIP fil indeholdende en XML fil pr. konto

ZIP fil indeholdende en XML fil pr. konto

ZIP fil indeholdende en XML fil pr. konto


Valget af indberetningskanal hænger sammen med virksomhedens mulighed for IT-understøttelse af indberetningsprocessen. Her er en kort beskrivelse af kanalerne:

Indlevering via Webservice (REST API):
System-til-system overførsel hvor det er muligt, at lave enkeltindlevering eller en masseindlevering. Det er muligt løbende at se tidligere indberetninger, samt hvad der er indberettet. Ved enkeltindlevering overføres en XML fil til webservicen. Ved masseindlevering overføres en zip-fil, som indeholder en eller mange indleveringer.

Webservicen er fundamentet for alle de andre indberetningskanaler.

Webservice (REST API) er beregnet til indberettere, som selv kan genere XML data i forhold til indleveringerne, og som gerne vil udnytte webservices fordele ved at være online. Læs mere i den tekniske vejledning, afsnit 2.

Indlevering via FTPs gateway:
System-til-system overførsel, hvor store filer kan overføres med krypteret SSL forbindelse via FTPs gateway. Der overføres en zip-fil, som indeholder en eller mange indleveringer, som alle er i XML format. Valideringssvar kommer efter filen er overført og behandlet.

Løsningen ligner den gamle FTPs løsning, men i den nye løsning skal indleveringerne være i XML format.

Løsningen er beregnet til indberettere, som selv kan danne XML format i forhold til indleveringen. Læs mere i den tekniske vejledning, afsnit 3.
  

Indberetning via TastSelv Erhverv:
TastSelv Erhverv er løsning til enkeltvis indberetning og manuel overførsel af filer.

TastSelv Erhverv er egnet til indberettere med begrænsede mængder indberetningsfiler og enkeltindberetninger. Læs mere i den tekniske vejledning, afsnit 4.


Oversigt over øvrige funktioner for hver indberetningskanal:

Funktioner

Indberetningskanaler

Webservice

FTPs gateway

TastSelv Erhverv

Enkelt validering

X

X

Masse validering

X

X

X

Fremsøgning

X

X

Hentning

X

X (udvalgt delmængde)

Rapportering

X

Kun 2 faste rapporter

X (udvalgt delmængde)