Der skal udfyldes en kontohaverliste (debitorliste) pr. kontoperiode.

Det er den bopælsstatus som kontohaveren har pr. 31.12 der er gældende ved indberetningen.

Gældseftergivelse
Hvis en debitor har fået gældseftergivelse skal feltet "LånForholdGældEftergivelsesKode" markeres med en af følgende værdier:

5

Eftergivelsen er led i en privat (betinget) gældseftergivelse. Kode 5 skal indberettes i alle indkomstår indtil betingelserne er opfyldt. 

6

Som kode 5, men med en oplysning om, at der for samme debitor er indgået en ny gældseftergivelse i samme låneforhold i indkomståret.

Oplysningen er indkomstårsbestemt. Næste år vendes der tilbage til kode 5, såfremt der i dette år ikke er indgået en ny gældseftergivelse. 

7

Eftergivelse er ophævet på grund af misligholdelse af en privat gældseftergivelsesordning. 
  
Kode 7 skal kun indberettes i misligeholdelsesåret. 

Ejendomsnummer (Udenlandsk ejendom beliggende i udlandet)
Feltet kan udfyldes med ejendomsnummer for den udenlandsk ejendom hvori lånet har pant,  for den enkelte kontohaver.

Udenlandske ejendomme kan være tildelt flere ejendomsnumre, en pr. ejer af ejendommen. Derfor kan der indberettes et ejendomsnummer pr. debitor på lånet. 


Oversigt over mulige "KontohaverValg":

Det er den bopælsstatus som kontohaveren har pr. 31.december, der er gældende ved indberetningen.

KontohaverValg

Beskrivelse

Hvad skal indberettes ?

Indlænding

Person med adresse i DK.

Hvis det fulde CPR.nr. ikke haves, så skal kontohaver indberettes med KontohaverUkendt.

Indberetning om formand

For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende som hverken har personnummer eller virksomhedsnummer, indberettes om formand eller anden person, som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages.

Når der indberettes om formanden eller anden person som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages, skal feltet, "FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst" altid udfyldes med "True". Det betyder, at rentebeløb ikke fortrykkes på kundens årsopgørelse, men alene bliver vist i kundens skatteoplysninger som en konto med særlige ejerforhold. 

Cpr-nr.

Indlænding

Virksomheder og selskaber i DK

Cvr-nr. eller se-nr.

Valutaudlænding

Person med adresse i udlandet

Cpr-nr. hvis de har et dansk cpr.nr. + TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Læs mere i afsnit 4.7.1.

Valutaudlænding

Virksomheder og selskaber

TIN-nr.,  navn, adresse og landekode.

Læs mere i afsnit 4.7.1.

KontohaverUkendt

Skal bruges i følgende tilfælde;

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på realkreditlånet er undtaget fra indberetningspligten, fx diplomater. Læs mere i afsnit 4.1.2.
  • Hvis I ikke har det fulde CPR.nr.

Feltet kan ikke udfyldes.