Der skal oplyses om PensionsordningBeløb, som er afkast eller udbetalinger i 2017, og PensionsordningKapitalværdi, som for kontotype 22 og 23 er kontoens indestående eller kapitalværdi pr. 31. december 2017. For kontotype 24 og 25 indberettes 0 kr.

Der kan maksimalt indberettes 15 tegn, dvs. fortegn, 11 cifre, komma og ørebeløb (2 cifre).

Beløb oplyses i danske kroner.

Det er frivilligt at oplyse ørebeløb, når ørebeløbet er nul.

Eksempel:

1.125,00 kr. kan oplyses med "1125" eller "1125,00".
1.125,50 kr. skal oplyses med "1125,50".