Skift af ejerkreds kan kun forekomme ved kontotype 22 og 23.

Kontoen eller ordningen skifter "ejerkreds", når en forsikringstager, berettiget eller begunstiget træder ind eller ud af kontoen eller ordningen i løbet af indberetningsperioden.
I skal oplyse om en "kontoperiode" for hver ejer, der har været i det aktuelle indkomstår.

Hver "kontoperiode" skal have en "kontohaverliste" med oplysning om ejerkredsen.

I skal oplyse et "PensionsordningBeløb" for hver kontoperiode.
Summen af "PensionsordningBeløb" for alle kontoperioder skal være lig det samlede afkast eller kapitalværdistigning på kontoen eller ordningen, der udfyldes for indkomståret under Beløb - ellers vil indberetningen blive afvist.

Se eksempler til brug for indberetning under afsnit 4.