Der skal angives en kontohaverliste pr. kontoperiode (ejerkreds).

Det er den bopælsstatus, som kontohaveren har pr. 31. december, der er gældende ved indberetningen.

Oversigt over mulige "KontohaverValg":

KontohaverValg

Beskrivelse

Hvad skal indberettes?

Indlænding

Person med adresse i DK

Hvis det fulde CPR.nr. ikke haves, så skal kontohaver indberettes med KontohaverUkendt.

Cpr-nr.

Læs om hjælp til cpr-nr. søgning i afsnit 4.7.2.

Indlænding

Virksomheder og selskaber i DK

Cvr-nr. eller se-nr.

Valutaudlænding

Person med adresse i udlandet

Cpr-nr. hvis de har et dansk cpr.nr. + TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Læs mere i afsnit 4.7.1.

KontohaverUkendt

Skal bruges i følgende tilfælde:

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på kontoen er  undtaget fra indberetningspligten, fx kongelige. Læs mere i afsnit 4.2.
  • Hvis I ikke har det fulde CPR.nr.

Feltet kan ikke udfyldes.

KontohaverDiplomat

Skal bruges når en konto har to eller flere forsikrede eller begunstigede, og en af de forsikrede eller begunstigede er diplomat.  

Feltet kan ikke udfyldes.

 

Skal bruges i følgende tilfælde;

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på kontoen er  undtaget fra indberetningspligten, fx kongelige. Læs mere i afsnit 4.2.
  • Hvis I ikke har det fulde CPR.nr.