Vejledning om nødvendig registrering af certifikater, roller og rettigheder før indlevering af data til Skattestyrelsen via FTPs Gateway, TastSelv Erhverv og Webservice (REST API).

Versionshistorik

Version

Udgivelsesdato

Forfatter

Beskrivelse

1.0

11.04.2017

Kristine Jørgensen

Første version.

1.1

20.04.2017

Kristine Jørgensen

Indsat:
Afsnit 6, om oprettelse af Databehandler - rettighedsgruppe for bureauer.

1.2

26.04.2017

Kristine Jørgensen

Præcisering af tjenesteudbyder og registrering af RID (medarbejdercertifikat)

1.3

05.05.2017

Kristine Jørgensen

Ændret rækkefølge af afsnit 9.1 og 9.2 samt tilføjelse af afsnit 10.

1.4

07.06.2017

Kristine Jørgensen

Vejledningen er omskrevet og opdelt efter brugertype.

1.5

15.11.2017

Kristine Jørgensen

Vejledning indsat som bilag i Teknisk vejledning Rente. Vejledningen er opdateret med indberetningstype Pensiondiverse.


Indhold

1. Introduktion til vejledningen

2. Guide til den indberetningspligtige, der selv indberetter

2.1 Tjekliste før opsætning af TastSelv Erhverv

2.2 Registrering af certifikater

2.2.1 Registrering af medarbejdercertifikat (RID)

2.2.2 Registrering af virksomhedscertifikat (UID)

2.3 Oprettelse af rettighedsgrupper

2.3.1 Tildeling af rettighedsgruppe til medarbejdercertifikat (RID)

2.3.2 Tildeling af rettighedsgruppe til virksomhedscertifikat (UID)

2.4 Kontroller hvem der har rettigheder til hvad i TastSelv Erhverv

3. Guide til den indberetningspligtige, der indberetter via et bureau

3.1 Giv bureauet ret til at indberette på jeres vegne

4. Guide til bureauet, der skal indberette på vegne af en indberetningspligtig

4.1 Tjekliste inden I kan registrere jer ved Skattestyrelsen

4.2 Bureauet tilmelder sig "Revisorordningen"

4.3 Indberet via FTPs Gateway som databehandler

4.4 Uddelegering af pligter til et bureau

4.5 Registrering af medarbejdercertifikat (RID) for bureau

4.6 Registrering af virksomhedscertifikat (UID) for bureau

4.7 Oprettelse af rettighedsgrupper for virksomhedens klienter

4.8 Tildeling af rettighedsgruppe til medarbejdercertifikat (RID)

4.9 Tildeling af rettighedsgruppe til virksomhedscertifikat (UID)1. Introduktion til vejledningen

Vejledningen beskriver, hvordan I som indberetningspligtig eller bureau skal forberede indberetningen ved registrering af certifikater, roller og rettigheder.

Indberetning via Webservice (REST API), FTPs Gateway og TastSelv Erhverv kan ikke gennemføres, før der er lavet korrekte registreringer.

Vejledningen er opdelt i tre afsnit:

 • Til indberetningspligtige, der indberetter selv

 • Til indberetningspligtige, der bruger bureau

 • Til bureauer, der indberetter for andre

Særligt certifikat til testmiljøet TFE (Test for Erhvervslivet)

Vær opmærksom på, at der findes to forskellige certifikater; et til "TEST" (test) og et til "PROD" (produktion).

Mangler virksomheden et TEST-certifikat, skal I bestille et hos NETS.

Er virksomheden "tjensteudbyder", kan I selv oprette TEST-certifikat.
Tjenesteudbydere er virksomheder, der bruger NemID til identifikation, validering og signering ved login på deres hjemmesider, fx når bankens kunder bruger NemID til at logge på deres netbank via bankens hjemmeside.

Det gælder alle virksomheder, hvor deres brugere har et NemID login til virksomhedens tjenester på internettet.

Er virksomheden ikke tjensteudbyder, kan Skattestyrelsen hjælpe med at oprette et TEST-certifikat.

Skattestyrelsen skal registrere TEST-certifikater i systemerne, før de kan tages i brug.  

Henvendelse om TEST-certifikater rettes til eKapital centeret på 72 38 02 10 eller via e-mail til ekapital@sktst.dk.

2. Guide til den indberetningspligtige, der selv indberetter

2.1 Tjekliste før opsætning af TastSelv Erhverv  

Tjek følgende før I begynder opsætningen af TastSelv Erhverv:

 • Kontroller at jeres pligter er registeret korrekt ved Erhvervsstyrelsen.

 • Virksomheden skal have et virksomhedscertifikat (UID) eller et medarbejdercertifikat (RID) til "PROD" (produktion). 

 • Find jeres NemID administrator, som kan registrere jer hos Skattestyrelsen.
  Det er muligt for NemID administratoren at uddele sin rettigheder til andre.

 • I kan også bruge virksomhedens TastSelv-kode til TastSelv Erhverv, da I derved får administratorrettigheder.      

2.2 Registrering af certifikater

Vælge om I ønsker at registrere et virksomhedscertifikat (UID) eller et medarbejder certifikat (RID).
Det er muligt at registrere begge type certifikat eller flere medarbejdercertifikater samtidigt, når mere end en medarbejder skal kunne indberette for jeres virksomhed.

Hvis jeres medarbejder tidligere har været logget på TastSelv Erhverv, vil deres medarbejdercertifikat allerede være registeret. 

Det gælder ikke for et virksomhedscertifikat.

2.2.1 Registrering af medarbejdercertifikat (RID)

Medarbejdercertifikater kan registreres på to måder.

Medarbejderen kan logge ind i TastSelv Erhverv, og registrering sker automatisk.
Det er ikke muligt for medarbejderen at knytte sit certifikat til en rettighedsgruppe.

Vi anbefaler derfor, at det er jeres NemID administrator (eller lokale administrator), der laver registreringen.

Hav følgende information klar:

 • RID-nummer (medarbejdercertifikat nummer)
 • Medarbejder navn
 • Medarbejderens mail adresse

NemID administratoren logger på TastSelv Erhverv under fanen Profil og gør følgende:

 1. Vælg "Tildel medarbejder rettigheder"

 2. Vælg "Opret medarbejder"

Tips
I kan vælge at gøre en medarbejder til jeres "Lokal administrator".

Det giver medarbejderen (RID nummeret) mulighed for at lave samme administration på TastSelv Erhverv som NemID administratoren.


3. Udfyld felterne RID-kode, Navn og Email.

4. Klik "Gem".
    Medarbejderen er oprettet med sit medarbejdercertifikat.

2.2.2 Registrering af virksomhedscertifikat (UID)

Sådan registreres virksomhedscertifikat (UID):

1. Åben TastSelv Erhverv under fanen Profil

2. Klik "Tildel medarbejder rettigheder"

3. Vælg "Tildel/fjern rettigheder, der anvendes i system-til-system løsninger"

4. Vælg "Ny systembruger"

5. Udfyld UID-kode og vælg "Gem"

2.3 Oprettelse af rettighedsgrupper

Efter registrering skal medarbejder- eller virksomhedscertifikatet knyttes til en rettighedsgruppe.
Opret først en rettighedsgruppe, og knyt derefter et certifikat til rettighedsgruppen.

De relevante rettigheder for Renteindberetning er vist i skemaet nedenfor.
Virksomheden kan kun vælge de rettigheder, som passer til virksomhedens pligter.

Rettigheden "se indberetning"

Giver adgang til at se tidligere indberetninger
på den valgte rentetype.

Rettigheden "indberet"

Giver adgang til både at indberette og se tidligere indberetninger på den valgte rentetype.

Rente - indlån - se indberetning

Rente - indlån - indberet

Rente - udlån - se indberetning

Rente - udlån - indberet

Rente - prioritetslån - se indberetning

Rente - prioritetslån - indberet

Rente - pantebreve i depot - se indberetning

Rente - pantebreve i depot - indberet

Rente - pensiondiverse - se indberetning

Rente - pensiondiverse - indberet


Opret nu en rettighedsgruppe:

1. Vælg "Gruppér rettigheder"

2. Tryk "Ny rolle for virksomheden"

3. Navngiv rettighedsgruppen efter jeres interne rutiner.
    Klik "Fortsæt".

4. I feltet "CVR-/SE-nr." skal I vælge det se-nr., som er præcis det samme som jeres cvr-nr.
    (Feltet vises kun, hvis I har flere se-nr.)

Er jeres pligter registreret på et se-nr. (den administrative enhed), som er forskellig fra jeres cvr-nr. (den juridiske enhed), skal I oprette jeres cvr-nr. som "bureau" for jeres se-nr. Følg så guiden for indberettere, som bruger bureau og guiden for bureauer, der indberetter på vegne af andre.

5. I feltet "Domæne" vælges "eKapital".
    Klik "Vælg domæne".

6. I feltet "Rettighed" vælges de rettigheder, som gruppen skal indeholde.
    Vælg flere rettigheder samtidig ved at holde knappen "Shift" inde.
    Klik "Vælg Rettighed".

Tips
Vi anbefaler ikke, at I kun laver én rettighedsgruppe med alle rettigheder i, da jeres medarbejdere dermed vil få adgang til alle rettigheder.

7. Klik "Gem".
    Rettighedsgruppen er nu oprettet.

 

Kan I ikke se de pligter, som jeres virksomhed har tilmeldt sig hos Erhvervsstyrelsen, skal I kontakte eKapital centeret på ekapital@sktst.dk eller 72 38 02 10.

2.3.1 Tildeling af rettighedsgruppe til medarbejdercertifikat (RID)

Tildel rettigheder til et medarbejdercertifikat (RID) sådan:

1. I TastSelv Erhverv under fanen Profil vælges "Gruppér rettigheder".
    Klik på "Medarbejdere", som ligger på linjen ud for rettighedsgruppe.


2. Her vises en liste over mulige medarbejdere.
    Vælg de medarbejdere, der skal have rettigheden.
    Medarbejderne markeres, og vælges med et klik på pilen.
    Klik "Gem".


2.3.2 Tildeling af rettighedsgruppe til virksomhedscertifikat (UID)

Tildel rettigheder til et virksomhedscertifikat (UID) sådan:

1. I TastSelv Erhverv under fanen Profil vælges "Tildel medarbejder rettigheder".

2. Vælg "Tildel/fjern rettigheder, der anvendes i system-til-system løsninger".


3. Klik på "Rettigheder" ud for den UID-kode, der skal have tildelt rettigheder.

4. I feltet "Mulige rettigheder" vælges de rettigheder, der skal tildeles.
    Klik på "Vælg rettighed" og klik "Gem".


2.4 Kontroller hvem der har rettigheder til hvad i TastSelv Erhverv

Sådan kontrollerer I brug af virksomhedens rettigheder:

1. I TastSelv Erhverv under fanen Profil vælges "Tildel medarbejderrettigheder".

2. Klik på "Rettigheder" til højre i linjen ud for den givne medarbejder.


3. Dette billede vises.
    Under "Tildelte roller" markeres en rolle.
    Klik "Vis rettigheder".
    Medarbejderens tildelte rettigheder vises.

 

3. Guide til den indberetningspligtige, der indberetter via et bureau

Det valgte bureau kan først indberette for jer, når I har tildelt bureauet rettighed til at indberette på jeres vegne.

3.1 Giv bureauet ret til at indberette på jeres vegne
 
For at tildele rettighed til bureauet skal I logge ind på TastSelv Erhverv og vælge "Autoriser revisor m.fl.".

Følg vejledningen på TastSelv Erhverv.

Oprettede autorisationer kan ses nederst, og sådan laver du nye:

1. Vælg den rettighed du vil autorisere for og tryk på pilen til højre for listen.

2. Indtast cvr-nr. eller se-nr. for den virksomhed, der skal autoriseres og tryk på pilen til højre for feltet "CVR-/SE-nr.".

3. Indtast eventuelt slutdato for autorisationen (autorisation for adgang til virksomhedens "skatteoplysninger" kan maksimalt gælde i fem år).

4. Tryk på "Gem" for at autorisere. 

Ved uddeling af rettigheder til fx et bureau anbefaler vi, at bureauet autoriseres til både se- og indberetningsadgang.
Det er nødvendigt, for at bureauet kan autorisere sine medarbejdere til fx kun at have se-adgang.

4. Guide til bureauet, der skal indberette på vegne af en indberetningspligtig

4.1 Tjekliste inden I kan registrere jer ved Skattestyrelsen

Få den indberetningspligtige til at kontrollere, at deres pligter er registreret korrekt ved erhvervsstyrelsen.

Bureauet skal have et virksomhedscertifikat (UID) eller et medarbejdercertifikat (RID) til "PROD" (produktion).

Find jeres NemID administrator, som kan registrere jer hos Skattestyrelsen.
Det er muligt for NemID administratoren at uddele sine rettigheder til andre.

I kan også bruge virksomhedens TastSelv-kode til TastSelv Erhverv, da I derved får administrator rettigheder.

Ønsker I at bruge indberetningskanalen FTPs Gateway, skal I være tilmeldt "Databehandler ordningen".
Hvis I tidligere har været bureau, har Skattestyrelsen allerede tilmeldt jer "Databehandler ordningen", og I skal derfor ikke tilmelde jer ordningen.

Såfremt I er et nyt bureau, kan I tilmelde jer "Databehandler ordningen" ved at sende en mail til eKapital@sktst.dk, hvor I oplyser jeres cvr-nr. og at virksomheden ønsker at tilmelde sig databehandlerordningen til FTPs Gateway.

Overordnet beskrivelse af forløbet:

Bureauet tilmelder sig "Revisorordningen".

Såfremt virksomheden ønsker at bruge kanalen FTPs Gateway, skal der oprettes en rettighedsgruppe, som får rettigheden til FTPs Gateway via "Databehandler-ordningen".

Den indberetningspligtige uddelegerer sin pligt til bureauet.

Bureauet registrerer et medarbejder- eller virksomhedscertifikat.

Bureauet opretter en rettighedsgruppe for virksomhedens klienter.

Bureauet knytter certifikatet sammen med rettighedsgruppen for virksomhedens klient.

Rettighedsgruppen for FTPs Gateway skal også knyttes til certifikatet, hvis bureauet ønsker at bruge kanalen FTPs Gateway.

Vær opmærksom på, at "uddelegering af sin pligt til bureauet" skal udføres af den indberetningspligtige og ikke af bureauet.

4.2 Bureauet tilmelder sig "Revisorordningen"

Bureauet skal tilmelde sig "Revisorordningen" før den indberetningspligtige kan tildele rettigheder.  

1. Log ind på TastSelv Erhverv.

2. Vælg "Revisorordning".

3. Sæt flueben i boksen ud for "Tilmelding til Revisorordningen".

4. Klik på "Tilmelding til Revisorordningen".


4.3 Indberet via FTPs Gateway som databehandler

Dette afsnit er kun relevant såfremt I som bureau ønsker at bruge indberetningskanalen "FTPs Gateway".

Et bureau, der indberetter via FTPs Gateway skal også være tilknyttet rettigheden til FTPs Gateway.

Opret en rettighedsgruppe til "FTPs Gateway databehandler" på følgende måde:

1. opret en rettighedsgruppe ved at vælge "Gruppér rettigheder".

2. Tryk "Ny rolle for virksomheden".
    Bemærk, at der ikke skal vælges "Ny rolle for virksomhedens klienter", da databehandler-rettigheden er bureauets egen rettighed.

3. Navngiv rettighedsgruppen efter virksomhedens interne rutiner og klik "Fortsæt".

4. Vælg "Generelle funktioner" under feltet "Domæne".

5. Klik på "Vælg domæne".

6. Vælg "IP.SKAT.Aktør.FTP_Databehandler.PRG" under feltet "Rettighed".

7. Klik på "Vælg rettighed" efter rettigheden er valgt.

8. Klik på "Gem".
    Rettighedsgruppen er nu oprettet.

Husk at tildele denne rettighed til alle bureauets certifikater, som skal kunne benytte FTPs Gateway til at indberette for bureauets klienter.

Tips
Vær opmærksom på at oprette databehandler-rettigheden for sig selv. Og lav en rettighedsgruppe

for den virksomhed, der indberettes på vegne af.
På den måde kan databehandleren uddelegere bestemte virksomheder og pligttyper til forskellige certifikater.
Det gør det også enkelt at fjerne eller redigere i den enkelte virksomhed og rettighedsgruppe.

4.4 Uddelegering af pligter til et bureau

For at tildele rettigheder til bureauet skal virksomheden (den indberetningspligtige) logge ind på TastSelv Erhverv og vælge "Autoriser revisor m.fl."

Følg vejledningen på TastSelv Erhverv.

Oprettede autorisationer kan ses nederst, og du laver nye ved at:

1. Vælg den rettighed du vil autorisere for, og tryk på pilen til højre for listen.

2. Indtast cvr-nr. eller se-nr. for den virksomhed, der skal autoriseres og tryk på pilen til højre for "CVR-/SE-nummer".

3. Indtast eventuel slutdato for autorisationen (autorisation for adgang til virksomhedens "Skatteoplysninger" kan maksimalt gælde i fem år).

4. Tryk på "Gem" for at autorisere.

Ved uddeling af rettigheder til fx et bureau anbefaler vi, at bureauet autoriseres til både se- og indberetningsadgang. Det er nødvendigt for at bureauet kan autorisere sine medarbejdere til fx kun at have se-adgang.

4.5 Registrering af medarbejdercertifikat for bureau (RID)

Medarbejdercertifikater kan registreres på to måder.

Medarbejderen kan logge ind i TastSelv Erhverv, og registrering sker automatisk.
Det er ikke muligt for medarbejderen at knytte sit certifikat til en rettighedsgruppe.

Vi anbefaler derfor, at det er jeres NemID administrator (eller lokale administrator), der laver registreringen.

Hav følgende information klar:

 • RID-nummer (medarbejdercertifikat nummer)

 • Medarbejder navn

 • Medarbejderens mail adresse

NemID administratoren logger på TastSelv Erhverv under fanen Profil og gør følgende:

 1. Vælg "Tildel medarbejder rettigheder"

 2. Vælg "Opret medarbejder"

Tips
I kan vælge at gøre en medarbejder til jeres "Lokal administrator".

Det giver medarbejderen (RID nummeret) mulighed for at lave samme administration på TastSelv Erhverv som NemID administratoren.

3. Udfyld felterne RID-kode, Navn og Email


4. Klik "Gem"
    Medarbejderen er oprettet med sit medarbejdercertifikat (RID).

4.6 Registrering af virksomhedscertifikat for et bureau (UID)

Sådan registreres virksomhedscertifikat (UID):

1. Åben TastSelv Erhverv under fanen Profil. 

2. Klik "Tildel medarbejder rettigheder".

3. Vælg "Tildel/fjern rettigheder der anvendes i system-til-system løsninger".

4. Vælg "Ny systembruger".